Skip to main content

UngJobb – fra skole til arbeidsliv for elever med tilrettelagt undervisning

HELT MED UngJobb skaper en god overgang fra videregående skole til ordinært arbeidsliv for elever med behov for tilrettelagt undervisning og/eller alternativ opplæring.

UngJobb-modellen er inndelt i tre faser:

I fase én inngår vi samarbeid med fylkeskommuner, videregående skoler og motiverte arbeidsgivere. Vi rekrutterer kun arbeidsgivere som har mulighet til å gi kandidaten fast stilling i etterkant av praksisperioden.

I fase to gir vi skreddersydd informasjon til elever i tilrettelagte klasser. I tillegg avholder vi informasjonsmøter for foreldrene. Deretter foretar vi en kartleggingssamtale med aktuelle elever, før vi matcher elev og arbeidsgiver.

I fase tre begynner praksisperioden. Eleven starter i arbeidspraksis rett etter høstferien, og får god oppfølging fra en kyndig jobbspesialist. Det er ønskelig at eleven er tre dager i praksis, og to dager på skolen. Men her er det rom for individuell tilpasning basert på elevens ønsker, ressurser og behov. Eleven avslutter praksisoppholdet like før sommerferien. Da får eleven utstedt kompetansebevis som sier noe om hva den enkelte kan. Målet er at den eleven skal gli rett over i fast og ordinært arbeid i praksisbedriften, eller i en annen bedrift gjennom HELT MED. Det er en forutsetning at eleven er ferdig på videregående når praksisperioden og skoleåret er slutt.

Hovedmålet er at 60 % av elevene skal få tilbud om fast jobb etter praksisperioden. Vi stiller oss svært positive til om eleven ønsker et år på folkehøyskole, og tilrettelegger gjerne for en god overgang fra folkehøyskole til ordinært arbeid. Med UngJobb ønsker HELT MED også å bidra til at elevene møtes med økte forventinger, og at læringsmålene i skolen i enda større grad spisses mot å forberede ungdommen på voksen- og arbeidslivet.

Hvor finnes UngJobb?

For skoleåret 2022/2023 vil dette tilbudet kun gjelde Agder fylke.

Dette er et tilbud som den enkelte videregående skole eller fylkeskommune kjøper fra HELT MED. HELT MED skaper praksisplassene, og stiller med jobbspesialist som gir tett oppfølging.

Er du interessert i et samarbeid, eller ønsker mer informasjon om UngJobb? Ta kontakt med Ørjan Hinna på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 97 17 24 60.

Videre lesing 

Her finner du artikler, forskning og nyheter av relevans for overgangen skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming: 

Se filmen Eric Benninghoff har laget om HELT MED UngJobb. Trykk på symbolet for teksting, så får du norske undertekster. I filmen er det blant annet intervjuer med elever som har fått fast jobb gjennom dette løpet, og intervju med foreldre, lærere, jobbspesialister, politikere, ledere og arbeidsgivere.