Skip to main content

Forskning

HELT MED legger stor vekt på evaluering og forskning. Jobbspesialistene som gir oppfølgingen benytter app tilknyttet Carasent sin AdOpus løsning og registrer forhold som gir oss anledning til å kvalitetssikre oppfølgingen. I dette samme systemet legges det inn andre relevante data som gir oss presis oversikt over hvor mange som til en hver tid er i jobb, hvor lenge de står i jobb, hvor fornøyd de er med oppfølgingen og andre forhold som er viktig å få dokumentert og videreutviklet. Vi stiller tallmaterialet til disposisjon for forskningsmiljø som ønsker å forske på HELT MED.


Disse forskere er knyttet til følgeforskning i tiltaket:

  • Hans A. Hauge, sosiolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Mariann Mustvedt, PhD-stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge

gjennomfører datainnsamling på arbeidsplasser (arbeidsgivere, ansatte, kolleger og jobbveiledere), knyttet til HELT MED.

  • Monika K. Gullslett, sosiolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Ketil Eide, sosiolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge

gjennomfører datainnsamling tilknyttet HELT MED jobLoop, som handler om arbeidstrening og kvalifisering for HELT MED jobb mens elevene går på videregående skole. Alle de fire ovennevnte forskerne gjør dette innenfor forskningsprosjektet "Rethinking Work Inclusion for People with Intellectual Disabilities" (WIPID).

  • Thomas Owren, vernepleier, mastergrad i samfunnsarbeid og PhD kandidat ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon, Universitetet i Agder

innlemmer HELT MED i sin doktoravhandling om hvordan bedrifter i det ordinære arbeidslivet kan bli mer tilgjengelige for ansatte med utviklingshemming og lettere former for kognitiv funksjonsnedsettelse.

I tillegg er følgende sentrale forskere med i HELT MED sin ressursgruppe:

  • Karl Elling Ellingsen, professor ved NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om
  • utviklingshemming)
  • Terje Olsen, PhD, sosialantropolog og forskningsleder ved FAFO
  • Tobba Therskildsen Sudmann, professor Høgskolen på Vestlandet
  • Tom Skauge, instituttleder, Høgskolen på Vestlandet

Vi er opptatt av at vår praksis skal være forskningsbasert, og HELT MED modellen er i tråd med Supportet Employment, fem trinnsprosessen. HELT MED er medlem i SENO, Supported Employment Norge.