Skip to main content

Samarbeidspartnere

 

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene

LO-fagforeningene Fellesforbundet, Handel og kontor, FO og Fagforbundet har gitt fødselshjelp og er svært viktige samarbeidspartnere i videre utvikling. Samarbeidet har blitt ytterligere utvidet med Delta og FLT.

HELT MED er medlem i NHO Arbeid og inkludering, som står skikkelig på for at HELT MED skal vokse. 

Økonomisk støtte

Utvikling av modellen ble fullfinansiert gjennom midler fra Extrastiftelsen (2016, ett år).
De første månedene i 2017 mottok vi vi støtte fra GC Rieberfondene for å komme i gang med å realisere modellen i Bergen. Deretter mottok vi prosjektmidler fra Bufdir (tre år) knyttet til satsingen i Bergen og Oslo, og berede grunnen for utvidelse. Utvidelsen ble mulig i 2018, da vi fikk midler over Statsbudsjettet for å utvide aktivitetene i Bergen og Oslo, og bygge opp tilsvarende aktiviteter i Stavanger. Dette gis for ett år om gangen. Midlene over statsbudsjettet kanaliseres gjennom Kulturdepartementet og Bufdir.

Extrastiftelsen / Stiftelsen Dam (2018) ga i tillegg midler for å utvikle distriktssatsing (tre år). Disse midlene er bevilget gjennom PsykOpp som søkerorganisasjon. 

Vi takker KrF for deres innsats som bidro til at HELT MED fikk en plass på statsbudsjettet i 2018 og 2019. Vi takker hele regjeringen (Høyre, Venstre, KrF og FrP) for at vi fikk driftsmidler også i 2020. I den anledning vil vi også takke SV, som hele veien har vært rause med HELT MED i deres alternative statsbudsjett. FrP klarte gjennom budsjettforhandlingene å øke bevilgningen til HELT MED til 10,8 millioner kroner. Vi er dypt takknemlige for dette, og kunne gjennom dette øke antall stillinger for personer med utviklingshemming betraktelig i 2021. De økonomiske rammene for 2022 tillot ikke vesentlig økning. SV forhandlet frem ytterlige økning for 2023 i statsbudsjettet, dermed regner vi med å runde 270 stillinger/ansettelser i løpet av 2023.


Sosialt entreprenørskap

HELT MED har deltatt i Social Startup sitt seks måneders intensive program for sosialt entreprenørskap. Ferd sosiale entreprenører har bidratt med 50.000 kroner til utvikling av nettsider.

NAV

Under utviklingen av HELT MED i Bergen har det vært et nært samarbeid med NAV Hordaland, som finansierte oppfølging av arbeidstakerne det første året. Vi er opptatt av at oppfølgingskostnadene i fremtiden må finansieres gjennom NAV, på lik linje med finansieringen de yter til VTA-S og VTA-O tiltak (varig tilrettelagt arbeid i skjermet / ordinært arbeid). Det foreligger to dokument 8 forslag om dette, som ble behandle og fikk flertall i Stortinget i 2022 og 2023. Det betyr i praksis flere HELT MED stillinger i fremtiden.

NAV lokalt er gode samarbeidspartnere i mange kommuner, særlig i forhold til å rekruttere til de utlyste stillingene. NAV Ålesund og NAV Molde og omegn er i en særstilling, da de aktivt bidrar til at arbeidsplasser etableres, rekruttering og tar på seg oppfølgingen i tråd med HELT MED-modellen. Naturligvis i tett samarbeid med Stiftelsen HELT MED.

Vekstbedrifter og Arbeids- og inkluderingsbedrifter

HELT MEDs ansatte sikrer avtaler med arbeidsgivere osv, utfører rekrutteringsarbeidet og sikrer kvalitet i alle ledd. HELT MED sikrer også at det blir gitt god ekstern oppfølging av arbeidstaker og arbeidsgiver gjennom hele arbeidskarrieren i HELT MED-jobber. Det er HELT MED som er ansvarlig for oppfølgingen, og HELT MED har selv egne jobbspesialister som gir oppfølgingen, men supplerer oppfølgingen ved å samarbeide med kompetente jobbspesialister hos våre samarbeidspartnere i vekstbedrifter, arbeids- og inkluderingsbedrifter, og i to tilfeller tilfeller NAV.

Disse er listet opp her

 

Andre samarbeidspartnere

Stiftelsen SOR er initiativtaker til HELT MED. Mange skal ha æren for videreutviklingen og den suksessen som HELT MED har blitt, blant annet er det et nært samarbeid med en rekke kommuner.