Skip to main content

Hvorfor ansette personer med utviklingshemming?

Er et inkluderende arbeidsliv viktig for deg og din bedrift? Ønsker dere å opprette en eller flere tilrettelagte stillinger gjennom HELT MED? HELT MED-jobber er for personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og/eller lærevansker, som mottar uføretrygd. Det er mange gode grunner til å ansette gjennom HELT MED!

Det lønner seg

Forskning viser at det å ansette personer med funksjonsnedsettelser kan gi økt fortjeneste, lavere turnover og sykefravær, økt lojalitet blant både ansatte og kunder, sterkere konkurransefordeler, økt mangfold av kunder, økt arbeidsmoral, og et mer inkluderende arbeidsmiljø.

Som arbeidsgiver får du en ekstra ressurs på arbeidsplassen som har mye å bidra med. Når du ansetter gjennom HELT MED får du en høyt motivert ansatt som opplever det som svært viktig å være en del av arbeidslivet. Kanskje har ikke personen fått denne muligheten før nå.

I de aller fleste bedrifter finnes det en del støtteoppgaver som i dag utføres av øvrig personale. Ved å samle flere støtteoppgaver til en stilling som lyses ut gjennom HELT MED, vil andre ansatte kunne få mer tid til å utføre sine primære arbeidsoppgaver. Oppgaver som fører til økt service til kunder/gjester/pasienter kan også legges til en slik stilling.

Når man ansetter gjennom HELT MED får man som arbeidsgiver varig oppfølging av en jobbspesialist. Oppfølgingen varer så lenge dere har en ansatt gjennom HELT MED-ordningen, og omfanget tilpasses deres behov. Jobbspesialisten gir også oppfølging til den som er ansatt gjennom HELT MED.