Skip to main content

Vi inkluderer personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker i det ordinære arbeidsliv

Vi inkluderer personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker i det ordinære arbeidsliv

302

Hvor mange har fått fast jobb

79  %

Fast ansatt etter praksisperiode

Vi ansetter over hele Norge

De gode historiene

Jonas-prisen gikk til HELT MED. Juryens begrunnelse:

"Stiftelsen HELT MED har gjennom sitt arbeid bidratt til et mer inkluderende arbeidsliv [..] de har over flere år på en troverdig og naturlig måte fått fram at ingen trenger å være utenfor, og at alle mennesker har viktige ressurser og styrker, som bør komme samfunnet til gode."

– Nå føler jeg meg normal

Veivalgdagene oktober 2024 i Bergen

HELT MEDs inkluderingspris til Aleksander Stokkebø

Jobbmuligheter

Utviklingshemmede skal få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i. Gjennom deltakelse i arbeidslivet opplever de at de er inkludert og deltakende i samfunnet, på lik linje med andre. I jobben skal de også oppleve at de er til nytte for andre.

Siste stillinger

Stavanger

Lyse

Kafevert
Trondheim

Trondheim kommune, Moholt og Bromstad Helse- og velferdssenter

Servicevert
Stavanger

Lervig sykehjem

Servicevert

Hvorfor bli HELT MED-arbeidsgiver

  • Økt kundelojalitet – bedrifter som viser at de tar ansvar opplever å bli positivt omtalt og løftet frem som gode eksempler.

  • Konkurransefordeler – en bedrift som viser inkludering i praksis, er noe kunder og samarbeidspartnere verdsetter og anerkjenner.

  • Økt servicegrad, produksjon og kvalitet.

  • Økt stolthet og lojalitet hos alle bedriftens ansatte. Dette kan gi ringvirkninger både på bedriftskultur og arbeidsmiljø.

Referanser

«HELT MED viser vei når det gjelder arbeidsinkludering av dem som har større bistandsbehov. Erfaringene fra prosjektet bør være en inspirasjonskilde når offentlig politikk skal utformes.»

Kenneth Stien
Direktør NHO Arbeid og inkludering

Stolte arbeidsgivere

I samarbeid med fylke/videregående skole kan vi tilby praksisplasser i ordinært arbeidsliv for elever med lettere grad av utviklingshemming

Samarbeidspartnere