Skip to main content
Paneldeltakerne, boklanseringsseminar for "Jobbklar med utviklingshemming" F.v: Jens Gram (seniorrådgiver i ASVL), Erlend Wilhelmsen Årøy (arbeidstaker), Jarle Eknes (daglig leder i HeltMed), Margret Hagerup (stortingsrepresentant Høyre), Henriette Hvarnes Hansen (Leder i Erfaringsutvalget for NFU Norge) og Tom Tvedt (forbundsleder i NFU Norge

Ny viktig bok: Jobbklar med utviklingshemming

Universitetsforlaget har nettopp utgitt boken "Jobbklar med utviklingshemming. Praktisk hjelp til å lykkes". Dette er en etterlengtet håndbok for alle som er opptatt av å støtte elever med lett utviklingshemming i overgangen fra skole til arbeidsliv. Boken viser hvordan denne overgangen kan planlegges på best mulig måte.

Boken ble lansert på fagseminar i Universiteti Oslos ærverdige lokaler i det gamle biblioteket ved Karl Johans gate; Domus Bibliotheca. To av de som har fått jobb gjennom HELT MED deltok på scenen. Den ene ble intervjuet, den andre deltok i panelsamtale. Det gjorde også Jarle Eknes, daglig leder i HELT MED. Jarle Eknes har sammen med Ørjan Hinna også skrevet kapittel i boken om HELT MED UngJobb.

Redaktører for boken er Veerle Garrels og Hanne Marie Høybråten Sigstad. Begge er forskere og professorer i spesialpedagogikk ved henholdsvis OsloMet - Storbyuniversitetet og Universitetet i Oslo. Boken kan bestilles her

Ona Bø VieOna Bø Wie, instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk UiO, åpnet seminaret

Bokens målgruppen er ansatte i skole og PPT, foresatte, ansatte i Nav, karriereveiledere, arbeidsgivere, jobbveiledere og andre som vil ha behov for veiledning i denne overgangsprosessen.

Tolv forfattere har bidratt i boken: arbeidstakere, lærere, jobbveiledere og forskere. Mange av dem var til stede under boklanseringen. Hensikten er å sikre at overgangen fra skole til arbeidsliv blir så god som mulig for unge med utviklingshemming.  I denne perioden trenger ungdommene et nettverk av støttepersoner for at planleggingen og gjennomføringen skal lykkes. Når så mange skal samarbeide, er det behov for en tydelig ansvarfordeling og en ryddig fremgangsmåte. Denne boken tilbyr dette i form av erfaringer og konkrete verktøy som bidrar til å hjelpe unge med utviklingshemming over i arbeidslivet.

Verle og EmilyVeerle Garrels i samtale med Emily Ann Riedel, som fikk jobb på Scandic hotell gjennom HELT MED. På seminaret delte Emily av sine erfaringer fra arbeidslivet, og fortalter om hva som var viktig for at hennes overgang fra skole til arbeidsliv ble vellykket.

Boken oppsummerer et større forskningsprosjekt med tittelen «Effektive overganger fra skole til arbeidsliv for unge voksne med lett utviklingshemming», støttet av Norges Forskningsråd. Forskningsprosjektet har vært ledet av Universitetet i Oslo i samarbeid med OsloMet og NTNU Samfunnsforskning, der formålet har vært å kartlegge norske arbeidsgiveres erfaringer med og forventninger til å ansette arbeidstakere med utviklingshemming, og å undersøke hva som kjennetegner vellykkede overganger fra skole til arbeidsliv.

Christian Wendelborg topaz 1 Forsker Christian Wendelborg, NTNU Samfunnsforskning oppsummerte de viktigste funnene fra en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere.

Professor Christian Wendelborg har vært en del av forskerteamet som i fire år har samlet og bearbeidet materialet i studiet. Han har tidligere (sammen med Anna M. Kittelsaa og Sigrid Elise Wiik) utarbeidet forskningsrapporten "Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming". Her ble problemene ved overgangen til abrbeidslivet godt dokumentert. Rapporten fra NTNU kom i 2017, og HELT MED designet modellen HELT MED UngJobb med utgangspunkt i forskernes funn. 

I forskningsprosjektet som er utgangspunktet for den ferske boken som ble lansert på seminaeret, er utgangspunktet et helt annet. Her ser man blant annet på hva som er suksesskriteriene i de tilfellene det har gått veldig bra for elevene, og de har endt opp med fast jobb. 

På seminaret viste man også filmen Eric Benninghoff har laget om HELT MED UngJobb. Trykk på symbolet for teksting, så får du norske undertekster. I filmen er det blant annet intervjuer med elever som har fått fast jobb gjennom dette løpet, og intervju med foreldre, lærere, jobbspesialister, politikere, ledere og arbeidsgivere.

Karsten ØenAvdelingsleder Karsten Øen ved Kvadraturen Vgs. i Kristiansand deler erfaringer fra hvordan skolen jobber kreativt til å få flest mulig elever med utviklingshemming i jobb. Med konkrete eksempler og nyttige tips inspirerer Karsten til handling!

 Karsten Øen og Veerle Garrels har skrevet kapitelet "Å forberede eleven på suksess". 

Basert på forskning og praktiske erfaringer skisserer de i dette kapittelet hvordan skolen kan sikre at elever med utviklingshemming forlater skolebenkene med tilstrekkelig kompetanse til å kunne fungere i arbeidslivet. Et viktig tema er valg av studieprogram og hvilke muligheter dette valget gir senere i livet. De illustrerer hvorfor elevmedvirkning er sentralt i planleggingen av overgangen, og  ser også på betydningen av lærernes forventninger og ambisjoner på vegne av elevene. Kapittelet belyser videre hvordan et godt samarbeid med foresatte og lokalmiljøet kan se ut, og vi beskriver hvordan skolen kan jobbe med arbeidslivsferdigheter både på skolen og i bedriften.

Hanne MarieProsjektleder Hanne Marie Høybråten Sigstad, UiO

 

20240604 122238Jobbspesialist Veronica Hammerstad Grubbli fortalte om hvordan Nittedal kommune jobber med å kartlegge styrker, ønsker og jobbferdigheter til arbeidssøkere med utviklingshemming. Hun tok oss med i prosessen med å finne riktig person til riktig jobb.

Veronica Hammerstad Grubbli (sammen med June Sollie og Lisa Tronsen) har skrevet kapittelet Yrkeskartlegging for arbeidssøkere med utviklingshemming.

HELT MED gjengenHele denne fine HELT MED-gjengen deltok på boklanseringsseminaret

12 personer har bidratt i bokens 10 kapitler.

Se hele innholdsfortegnelsen her

En av dem er jobbepsesialist Gunnstein Sjaastad, som i bokens siste kapittel blir intervjuet av Veerle Garrels. Sjaastad jobber ved Varodd Arbeid og inkludering i Agder, hvor han har to roller. Den ene er som veileder for lærekandidater i opplæringskontoret OK kompetanse Agder AS. Den andre er som jobbspesialist i HELT MED-ordningen. Sjaastad er en svært dyktig jobbspesialist, som har vært svært sentral i de mange HELT MED-suksesshistoriene fra denne delen av Agder.

 

Dette er en bok som vil gjøre det betydelig enklere å bidra til at elever med utviklingshemming kan få de mulighetene de fortjener -og har rett til- i arbeidslivet. 

Kjøp og les boken :-)