Skip to main content

Einar – miljømedarbeider ved Bergmo Ungdomsskole i Molde

Hvordan gjør man rommet elever føler de må passe inn i på ungdomsskolen større? Og kan det å ha en medarbeider med nedsatt funksjonsevne bidra til å vise elevene at det er greit å ikke være helt lik alle andre?


Slike spørsmål var foranledningen da Bergmo Ungdomsskole i Molde valgte å lyse ut en HELT MED-stilling som miljømedarbeider. Einar fikk jobben som miljømedarbeider i september etter fire ukers praksis. Han ble en del av et nystartet miljøteam på syv ansatte som følger opp elevene i og utenfor klasserommet. Målet er, ifølge rektor Leif Ersnes, å prøve noe nytt med hvordan skolen jobber miljøterapeutisk med elevene og bruker de ansattes kompetanse. Dette betyr blant annet å oppmuntre de ansatte til å gi elevene positiv oppmerksomhet og frihet til å engasjere elevene i felles aktiviteter.

På eget initiativ har Einar startet opp noe han kaller «Spillfriminutt». Dette foregår slik at elever som ønsker det samles i et friminutt og spiller brettspill sammen. Sist var det 15 elever som deltok. Einar holder i dette helt alene. «Hvordan er det å være alene med så pass mange elever, kjennes det greit ut»? Einar sier det går bra, at han vet det stort sett er lærere å finne ute i gangen om noe skulle skje. Men det har ikke vært nødvendig til nå.

– Opplevde du at elevene hørte på deg i starten? spør vi.

– De gjorde nok ikke det i særlig grad, men det kan ha vært på grunn av at jeg var ny, mener Einar. Det har i midlertidig skjedd ting siden i høst. «Nå er det nok» sier Einar til elevene når det er nødvendig og han opplever at elevene respekterer han.

Einar er med i klasserommet i flere fag på Bergmo Ungdomsskole. I fag som Kunst og håndverk, både med 8 og 10 klasse, hvor han får brukt for sin erfaring og interesse for blant annet tegning. Einar fungerer i praksis som hjelpelærer da klasselærer ofte deler klassen i to grupper, og Einar får ansvar for halvparten av elevene i en av gruppene.
«Hvordan er det å ha såpass mye ansvar for undervisningen i en klasse?» Det går egentlig veldig greit sier Einar. Det å kunne se enkeltelever og hjelpe de å få til ting de ikke trodde de kunne få til er betydningsfullt. Ved å være til stede og gi støtte til de som trenger det.

– Vi var litt bekymret ved oppstart om Einar ville få kommentarer fra elever om sin funksjonsnedsettelse. Vi var redd for at vi kastet deg litt til Ulvene.

Dette var noe vi snakket en del om på 2. gangs intervjuet med Einar, Leif, skoleinspektør Lars, jobbspesialist Julie ved NAV Molde og undertegnede jobbdpesialist fra HELT MED.

Einar forteller at noen elever har stilt spørsmål om rullestolen og hodet hans, men etter at han har gitt de ordentlig svar er det greit. Det virker som elevene opplever Einar først og fremst som en ansatt. En som ser dem, som de kan snakke med, som lager aktiviteter og som bidrar til å lage et trygt miljø på skolen.

IMG 2108 topaz exposure sharpen color


– Hva er det du gjør for at det skal gå bra i møte med elevene?

Einar sier han liker å bli møtt åpent og forsøker selv å møte andre med et åpent sinn. Han snakker med elevene om ulike temaer, som for eksempel Pride og hva det betyr. Noen elever vet lite om dette, men kan likefult ha sterke oppfatninger.

 

– Det er greit å si at man er uenig i Pride og at man selv ikke vil gå i Pridetog, sier Einar. Men det må stoppe der, for det er ikke greit å gjøre noe mot de som velger å gå i Pridetog.


Dette er eksempler på diskusjoner de har på skolen og som er med på å forme elevenes holdninger. Fremfor å unngå vanskelige tema virker det som Bergmo Ungdomsskole i både ord og handling viser elevene hva mangold og inkludering kan bety i praksis.


– Er det noe du føler du trenger å lære mer om for å mestre den jobber du gjør?» Om det er kurs eller fag som kan være nyttige?

Einar sier han er veldig åpen for lære nye ting.

– Han var ganske blank når han startet, sier Leif, men han er som en svamp, og tar til seg nye ting hele tiden.

Det er tydelig at Leif er stolt av det Einar får til, og at de har et godt samarbeid seg i mellom og med Helt Med.

Det er et siste spørsmål til Einar før vi drar fra Bergmo:

– Har du egentlig en lærer i magen?

Einar tenker seg om før han svarer.

– Jeg kan tenke meg å være studierådgiver eller veileder, sånn at jeg kan se den enkelte elev og utgjøre en forskjell på den måten.

Tekst og bilder: Peter Dannevig, jobbspesialist HELT MED

Jobbskaping, rekruttering og oppfølging for personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker er i Molde et fruktbart samarbeid mellom HELT MED og NAV Molde.