Til lærere, assistenter og andre skole-ansatte

Funn fra forskning viser en rekke utfordringer i overgangen mellom skole og arbeidsliv for personer med utviklingshemming. 

Ved å invitere til deltakelse i UngJobb ønsker vi å bidra til at elevene får arbeidserfaring i ordinært arbeidsliv, i kominasjon med skolegang. Sammen med skolen ønsker vi i tillegg å bidra til å spisse læringsmålene mot ferdigheter knyttet til fast jobb. UngJobb er ikke et løsrevet tilbud om arbeidspraksis. I de fleste tilfeller vil dette være et steg i retning av å få fast jobb i ordinært arbeidsliv gjennom HELT MED-ordningen, etter endt skolegang.

Vi er avhengige av et nært og godt samarbeid med samarbeidende skoler for å lykkes med å skape en god overgang til arbeidslivet. I løpet av praksisperioden vil vi derfor ha løpende dialog om praksisoppholdet, og annet som berører elevene. Det er spesielt tre aktiviteter vi mener du som lærer eller assistent bør vite noe om:

1. Elevmøte

Vi ønsker å informere enkeltelever, og aller helst hele skoleklasser om UngJobb-modellen. Elevene får tilpasset informasjon om å ha en ordinær jobb, og hvilke muligheter vi kan tilby. Dette er også et viktig fora for arbeidsrettede spørsmål. Samtidig gjennomgår vi UngJobb-modellen grundig og forståelig. Elevene får i tillegg med seg en lettlest brosjyre de kan ta med seg hjem. Om den aktuelle jobbspesialisten har anledning til å delta på møtet, er dette sterkt ønskelig. Elevmøtet bør skje før høstferien.

2. Foreldremøte

I forkant av praksisoppstart deltar vi gjerne på høstsemesterets første foreldremøte. Foreldrene får en grundig presentasjon av modellen, og veien mot en ordinær jobb. Dette er en viktig arena for å stille gode og kritiske spørsmål, og vi har opplevd at forhenværende foreldremøter har hatt stor betydning. Vi er avhengige av et godt foreldresamarbeid, og kontakten som skapes på disse møtene danner derfor et viktig grunnlag for videre samarbeid. Om den aktuelle jobbspesialisten har anledning til å delta på møtet, er dette sterkt ønskelig. Det utdeles avslutningsvis ut skriftlig materiale om HELT MED og UngJobb.

3. Kartleggingssamtale

Når skolen har valgt ut noen aktuelle praksiskandidater inviterer vi til en kartleggingssamtale. Malen for samtalen sendes til skolen i forkant, slik at lærer og elev kan forberede seg litt.

Kartleggingssamtalene har vi spesielt god erfaring med. De virker skjerpende på elevene, og tilbakemeldinger viser at elevene føler seg tatt på alvor og respektert. Sammen snakker vi om interesser, drømmer og mål. Basert på elevens ønsker og forutsetninger matcher vi rekruttert bedrift og elev.

I samarbeid med deg som lærer velger vi ut de elevene som anses klare for praksis, og senere fast ansettelse, i en ordinær bedrift. Noen elever kan oppleve at de ikke får tildelt praksisplass, men de får en konstruktiv gjennomgang på begrunnelsen bak dette valget. Jobbspesialisten deltar på disse samtalene.

Kontakt

Kontakt oss
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Ansatte »

Organisasjonsnummer
924 358 092

Oslo
Postadresse og besøksadresse:
HELT MED, Seljeveien 6, 0575 Oslo

Bergen
Besøksadresse:
HELT MED, Strandgaten 1
(Strandhjørnet), 5013 Bergen

Fakturaadresse
Stiftelsen HELT MED c/o ASR
Accoounting as, Postboks 1027,
1803 Askim

EHF: 924358092

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.