Til foreldre

Funn fra forskning viser tydelig at utviklingshemmede er i utkanten av alt arbeidsliv - både ordinært og skjermet. Samtidig vet man at overgangen fra skole til arbeidsliv er vanskelig for mange, da det ofte er et begrenset tilbud som venter etter videregående opplæring. Dette ønsker HELT MED UngJobb å gjøre noe med.

Ved å tilby elever i videregående skole praksis i ordinære bedrifter ved siden av skolegang, er vårt mål at den enkelte skal opparbeide seg nødvendig kompetanse og kunnskap for å stå i en ordinær jobb.

Eleven får god og kyndig veiledning fra våre jobbspesialister under hele praksisoppholdet. Om eleven blir tilbudt fast jobb, følger den gode oppfølgingen med under hele ansettelsesforholdet.

Arbeidsgiver plikter å oppnevne en fadder som får et ekstra ansvar for praksiselevene.

Vi er opptatt av at alle personer med utviklingshemming skal ha et bredt spekter av muligheter. Dagtilbud og varig tilrettelagt arbeid (VTA) vil passe for noen. Samtidig vil en ordinær jobb med oppfølging passe veldig godt for andre.

Vi er opptatt av å finne ut hva eleven kan tenke seg å jobbe med, og foretar derfor en grundig kartleggingsprosess i samarbeid med elev og skole. Det handler om å se muligheter fremfor begrensninger.

Om din sønn eller datter er aktuell for en praksisplass gjennom HELT MED UngJobb vil du bli invitert til et orienteringsmøte - ofte i forbindelse med et foreldremøte i regi av skolen. Her vil du få en nøyaktig gjennomgang av modellen og tilknyttede prosesser. Dette er også et godt fora for å stille de viktige spørsmålene.

Veien mot ordinær jobb krever støtte og motivasjon fra deg som forelder. Vi er avhengige av et godt pårørendesamarbeid for at eleven skal lykkes i arbeidslivet. Ønsker du å vite mer, ta gjerne kontakt med oss.

Se introduksjonsvideo om UngJobb-modellen her: (kommer i løpet av juni)

Kontakt

Kontakt oss
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Ansatte »

Organisasjonsnummer
924 358 092

Oslo
Postadresse og besøksadresse:
HELT MED, Seljeveien 6, 0575 Oslo

Bergen
Besøksadresse:
HELT MED, Strandgaten 1
(Strandhjørnet), 5013 Bergen

Fakturaadresse
Stiftelsen HELT MED c/o ASR
Accoounting as, Postboks 1027,
1803 Askim

EHF: 924358092

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.