UngJobb - Om modellen

HELT MED UngJobb skaper en god overgang fra videregående skole til ordinært arbeidsliv for elever med behov for tilrettelagt undervisning

Hva har blitt gjort?

Høsten 2018 startet HELT MED en pilot i samarbeid med gründer Bosse Litsheim som har utviklet JobLoop-modellen. Sammen med Stend videregående, Hordaland Fylkeskommune, og tre nøye utvalgte ordinære bedrifter i Bergen startet vi en “loop”. Tre elever fra ovennevnte skole var innom tre ulike bedrifter i løpet av praksisperioden. Pilotprosjektet ga oss gode og nyttige erfaringer, og resulterte i den skreddersydde overgangsmodellen HELT MED UngJobb. Modellen er prøvd ut i samarbeid med Vestland og Agder fylke for skoleåret 2019/2020, og vi har mottatt gode og konstruktive tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere.

Modellen

UngJobb-modellen er inndelt i tre faser. 

I fase én inngår vi samarbeid med fylkeskommuner, videregående skoler og topp motiverte arbeidsgivere. Vi rekrutterer arbeidsgivere som har mulighet til å gi kandidaten fast stilling i etterkant av en praksisperiode.

I fase to gir vi skreddersydd informasjon til elever i tilrettelagte klasser. I tillegg avholder vi informasjonsmøter for foreldrene. Deretter foretar vi en kartleggingssamtale med aktuelle elever, før vi matcher elev og rekruttert arbeidsgiver fra fase én.

I fase tre begynner praksisperioden. Eleven starter i arbeidspraksis rett etter høstferien, og får god oppfølging fra en kyndig jobbspesialist. Det er ønskelig at eleven er tre dager i praksis, og to dager på skolen. Men her er det rom for individuell tilpasning basert på elevens ønsker, ressurser og behov. Eleven avslutter praksisoppholdet like før sommerferien. Da får eleven utstedt kompetansebevis som sier noe om hva den enkelte kan. Målet er at den eleven skal gli rett over i fast og ordinært arbeid i den rekrutterte praksisbedriften, eller i en annen HELT MED-bedrift. Det er en forutsetning at eleven er ferdig på videregående når praksisperioden og skoleåret er slutt. Hovedmålet er at 60% av elevene skal få tilbud om fast jobb etter praksisperioden. Vi stiller oss svært positive til om eleven ønsker et år på folkehøyskole, og tilrettelegger gjerne for en god overgang fra folkehøyskole til ordinært arbeid. 

Mål

Det overordnede målet med UngJobb er å få mennesker ut i ordinært arbeidsliv etter endt skolegang. Samtidig er det ønskelig at modellen kan bidra til å redusere innvilgelse av et fjerde og femte skoleår; noe som for mange oppleves som «oppbevaringsår». Det er også et uttalt mål at denne modellen kan bidra til at elevene møtes med økte forventinger, og at læringsmålene i skolen i enda større grad spisses mot å forberede ungdommen på voksen- og arbeidslivet.

Økt tverrfaglig samarbeid

For å få til gode overganger må ulike forvaltningsnivåer og sektorer samarbeide. Et godt samarbeid vil bidra til å skape helhet og sammenheng i hverdagslivet for den enkelte (Barne- og likestillingsdepartementet, 2018). UngJobb bidrar til samarbeid på tvers av etats- og forvaltningsnivå både kommunalt og fylkeskommunalt.

 

Hvor finnes UngJobb?

For skoleåret 2022/2023 vil dette tilbudet kun gjelde Agder fylke.

Avtalen er godt forankret i Agder fylkeskommune, og mange videregående skoler har ytret ønske om å delta i ordningen.

Pågående prosesser vil avklare hvor mange, og hvilke, skoler som blir med. Dette vil være endelig avklart tidlig våren 2022.

Dette er et tilbud som den enkelte videregående skole eller fylkeskommune kjøper fra HELT MED. HELT MED skaper praksisplassene, og stiller med jobbspesialist som gir oppfølging. Jobbspesialisten er bindeledd mellom skole og arbeidsplass.

Er du interessert i et samarbeid?

Ta kontakt med Jann Aasbak E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Telefon: 41 44 36 61

ungjobb modellen2

Videre lesing 

Her finner du artikler, forskning og nyheter av relevans for overgangen skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming: 

Kontakt

Kontakt oss
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Ansatte »

Organisasjonsnummer
924 358 092

Oslo
Postadresse og besøksadresse:
HELT MED, Seljeveien 6, 0575 Oslo

Bergen
Besøksadresse:
HELT MED, Strandgaten 1
(Strandhjørnet), 5013 Bergen

Fakturaadresse
Stiftelsen HELT MED c/o ASR
Accoounting as, Postboks 1027,
1803 Askim

EHF: 924358092

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.