Stiftelsen HELT MED

Stiftelsen HELT MED skal bidra til mangfold og inkludering ved at det opprettes arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming. Videre skal HELT MED bidra til at målgruppen får bistand til å bli rekruttert inn i disse jobbene og får tilstrekkelig oppfølging og opplæring, slik at arbeidsforholdene blir mest mulig vellykkede.

 • Skape arbeidsplasser

 • Rekruttering

 • Oppfølging

 • Kvalitetssikring

Stiftelsen HELT MED er en ideell organisasjon registrert i Stiftelsesregisteret og Frivillighetsregisteret. Stiftelsen HELT MED har ingen mva-pliktige aktiviteter. Inntekter er utelukkende basert på private og offentlig tilskudd. For 2020 innebærer det midler fra Stiftelsen Dam og øremerkede midler over statsbudsjettet, via Bufdir. 

Stiftelsen HELT MED er opprettet av Stiftelsen SOR, men er en selvstendig, uavhengig organisasjon med eget styre.

46461829395 97cedba7c0 k

Visjoner og verdier

Utviklingshemmede skal 

 • få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i

 • oppleve at de gjennom deltakelse i arbeidslivet er inkludert og deltakende i samfunnet, på lik linje med andre

 • oppleve at de er til nytte for andre

HELT MED-modellen

Inngår sentrale avtaler med kjeder/store bedrifter (nasjonalt og på regionsnivå) og kommuner om å opprette arbeidsplasser for utviklingshemmede.

 • Inngår deretter lokale avtaler i privat og offentlig sektor.

 • Driver opplysningsarbeid og rekrutteringsarbeid får å nå frem til og motivere personer med utviklingshemming som kan være aktuelle arbeidstakere.

 • Lyser ut stillingene og gjennomfører intervjuer, referansesjekk og det som ellers hører til i en god rekrutteringsprosess.

 • Tilbyr fire ukers betalt arbeidspraksis til de som er aktuelle for stillingene.

 • Følger opp arbeidstaker og arbeidsgiver under hele rekrutteringsprosessen og arbeidspraksis.

Fast ansettelse

 • Etter fire ukers arbeidspraksis tilbys ca 80 % av arbeidstakerne fast jobb.

 • Arbeidstakerne beholder sin uføretrygd, og mottar i tillegg lønn tilsvarende 20 % av sammenlignbar tariff. Det innebærer alltid mer enn 30 kroner timen.

 • Bortsett fra spesielle lønnsbetingelser er arbeidskontraktene lik det alle de andre arbeidstakerne har. Samme plikter, samme rettigheter.

 • HELT MED sikrer ekstern oppfølging gjennom hele yrkeslivet.

 

Arbeidsgiver peker ut en eller flere faddere som følger opp arbeidstakeren i HELT MED-stilling, både i arbeidspraksisen på fire uker og etter at han eller hun har fått fast ansettelse.

Kontakt

Kontakt oss
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Ansatte »

Organisasjonsnummer
924 358 092

Oslo
Postadresse og besøksadresse:
HELT MED, Seljeveien 6, 0575 Oslo

Bergen
Besøksadresse:
HELT MED, Strandgaten 1
(Strandhjørnet), 5013 Bergen

Fakturaadresse
Stiftelsen HELT MED c/o ASR
Accoounting as, Postboks 1027,
1803 Askim

EHF: 924358092

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.