Servicevert

HELT MED lyser på vegne av NAV Ålesund ut en stilling som servicevert. HELT MED-jobber er for personer med utviklingshemming som mottar uføretrygd.
 • Sted
  Ålesund
 • Arbeidsgiver
  NAV Ålesund
 • Stillingstittel
  Servicevert
 • Frist
  15.08.2021
 • Ansettelsesform
  Fast ansettelse

HELT MED-kode

3178

Om stillingen

NAV Ålesund har ei ledig stilling som servicevert.

Her er døme på arbeidsoppgåver du kan få. Vi finn ut etter kvart kva arbeidsoppgåver som passar best for deg og kva oppgåver du skal jobba mest med. Du vil få god oppfølgjing og opplæring.

 • Halda det reint, ryddig og fint i og rundt fellesareal
 • Påfyll av toalett-, tørkepapir, såpe- og antibacdispensarar
 • Klargjere rom, rydde og desinfisera
 • Hente mat til større møte og samlingar
 • Halde orden på felleskjøkken og minikjøkkena
 • Sette inn og ta ut av oppvaskmaskin
 • Tøme søppel og papp
 • Fylle på kaffe i kaffemaskinar og reingjera kaffemaskinar
 • Halde orden rundt skrivarar, kopimaskinar og på lagerrom
 • Fylle på tonar og papir i skrivarar og kopimaskina

Kvalifikasjonskrav 

 • Du må være motivert for jobben
 • Du må møte i tide
 • Du må være god til å lytte
 • Du må være flink til å halde orden
 • Du må ha god personleg hygiene
 • Du må kunne arbeide sjølvstendig og vere fleksibel

Stillingsstorleik

Stillingsstorleiken er 50 – 60 %. Stillingsstorleik vert tilpassa/vert endra etter behov hos arbeidsgjevar og ynskje hjå søkjar. Arbeidstid er i hovudsak dagtid, men noko kveldsarbeid knytt til møte kan det verte.

Løn

Du beheld uføretrygda di. I tillegg får du løn av arbeidsgjevar tilsvarande 20 % av samanliknbar tariffløn (dette utgjer vanlegvis litt over 30 kroner pr time). Den som er aktuell for jobben vert først tilbode ein praksisperiode på fire veker, før ei endeleg tilsetjing.

I praksisperioda mottek du eit honorar frå HELT MED. Dato for ordinær tilsetjing vert nærare avtalt.

Om arbeidsgjevar

NAV søkjer tilsette med hjarte for menneske og fagområda våre. Visjonen vår er å gje menneske moglegheiter, og dette gjer vi ved å utvikle Noregs beste arbeids- og velferdstenester. NAV består av 19 000 kompetente og engasjerte medarbeidarar. Vi jobbar tverrfagleg i sterke fagmiljø. Hos oss skal arbeidsmiljøet pregast av involvering, openheit og tillit.

NAV Ålesund er stolte over å ha inngått avtale med HELT MED om etablering av arbeidsplassar for personar med utviklingshemming.

20200718 185029 1

Kontaktinfo

Alle henvendelser rettes til HELT MED

Ørjan Hinna (HELT MED)

tlf 97 17 24 60

e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Arbeidsstad

NAV Ålesund

Notenesgata 6

6002 Ålesund

Nettstad

Kontakt

Kontakt oss
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Ansatte »

Oslo
Postadresse og besøksadresse:
HELT MED, Seljeveien 6, 0575 Oslo

Bergen
Besøksadresse:
HELT MED, Strandgaten 1
(Strandhjørnet), 5013 Bergen

Fakturaadresse
Stiftelsen HELT MED c/o ASR
Accoounting as, Postboks 1027,
1803 Askim Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Organisasjonsnummer
924 358 092