Kompetanseprogrammet

HELT MED legger stor vekt på å øke kompetansen hos de som får jobb gjennom ordningen. Den viktigste opplæringen skjer på den enkeltes arbeidsplass, hvor de blant annet har fått tildelt en fadder som bistår med opplæring, informasjon og trygghet. I tillegg følges de opp av en ekstern jobbspesialist som HELT MED har avtale med. Jobbspesialistene bistår med råd og veiledning slik at denne prosessen blir best mulig for begge parter.

HELT MED tilbyr også praksis for elever i videregående skole. For skoleelever som deltar i HELT MED Ung Jobb handler det også om forberedelse til arbeidslivet, søknadsprosesser, forventningsavklaringer, osv.

HELT MED har utviklet et kompetanseprogram. Vi har mål om å tilby dette programmet til alle som har fått jobb gjennom HELT MED og til praksiselever gjennom HELT MED Ung Jobb. Gjennomføringen vil foregå i mindre grupper (3-5) med både fysisk og digital undervisning. Det benyttes en enkel video-/møteplattform. Jobbspesialistene (eller ansatte i skolen) sikrer at eventuelle tekniske utfordringer er løst før oppstart. 

HELT MED sikrer at den enkelte opplever undervisningssituasjonen som trygg og forutsigbar. Gjennomgang av hvert kapittel vil kunne ta mellom 30-60 minutter. Underveis vil det også bli gjennomført «tester» for å sikre at temaet er forstått.

Undervisningen veksler mellom presentasjoner av tekst, bilde eller film og samtaler og diskusjoner. Avdekkes det behov hos den enkelte så legges det til rette for individuell opplæring/oppfølging.

Kompetanseprogrammet «Arbeidslivets spilleregler» gir den enkelte arbeidstaker og elev økt teoretisk kunnskap og forståelse av hvordan det er å være i arbeid/praksis i en ordinær bedrift. Kompetanseprogrammet skal gi den enkelte arbeidstaker/elev nødvendig kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet og sentrale spilleregler for å få eller å stå i jobben over tid.

For arbeidstakere ansatt gjennom HELT MED gjennomføres kompetanseprogrammet primært den første tiden etter at arbeidstaker har inngått arbeidsavtale med bedrift og er en del av den generelle opplæringen. Det er et mål om at opplæringen kan gjennomføres i arbeidstiden.

For elever i Ung Jobb gjennomføres første del av programmet rett etter at de er begynt i praksis, og deretter en avsluttende del på slutten av praksisen.

Kompetanseprogrammet er i tråd med FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 27, hvor det presiseres at personer med utviklingshemming også skal få hjelp til å holde på et arbeid.

Kompetanseprogrammet er utviklet i nært samarbeid med en kompetansegruppe bestående av fem arbeidstakere ansatt gjennom HELT MED.

Alle deltakerne vil få et kursbevis etter gjennomført Kompetanseprogram.  

Kompetanseprogrammet – «Arbeidslivets spilleregler» (for arbeidstakere)

 • Hva passer for deg
 • Å få ny jobb 
 • Ny i jobben
 • Riktig oppførsel på jobb
 • Rettigheter og plikter
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Vernetjeneste, bedriftshelsetjeneste og fagforeninger

Kompetanseprogrammet – «Arbeidslivets spilleregler (for elever i Ung Jobb)

Del 1 – Gjennomføres etter at eleven har fått praksisplass/eller er begynt i praksis

 • Hva passer for deg
 • Ny på praksisplassen
 • Riktig oppførsel på praksisplassen
 • Rettigheter og plikter (rettet mot rollen som skoleelev)
 • Helse, miljø og sikkerhet

 Del 2 – Gjennomføres mot slutten av praksis

 • Å få jobb
 • Rettigheter og plikter (rettet mot rollen som arbeidstaker)
 • Vernetjeneste, bedriftshelsetjeneste og fagforeninger

 

Kontakt

Kontakt oss
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Ansatte »

Organisasjonsnummer
924 358 092

Oslo
Postadresse og besøksadresse:
HELT MED, Seljeveien 6, 0575 Oslo

Bergen
Besøksadresse:
HELT MED, Strandgaten 1
(Strandhjørnet), 5013 Bergen

Fakturaadresse
Stiftelsen HELT MED c/o ASR
Accoounting as, Postboks 1027,
1803 Askim

EHF: 924358092

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.