Skip to main content

Vinn, vinn, vinn-situasjon

Arbeidsinkluderingssatsingen i Gjesdal kommune er imponerende. Kommunen, med litt over 12.000 innbyggere, har lyst ut 8 stillinger gjennom HELT MED-ordningen. De første fire arbeidstakerne er på plass, og bidrar til å holde samfunnsjulene i gang i den fremoverlente kommunen. Flott og inspirerende reportasje fra TV Vest Rogaland.

Ordfører Frode Fjeldsbø (A), kommunedirektør Pål Larsson, arbeidsleder Espen Helland, Gry Lima Høgstø, Inger Marie Refsland Voll, Linn Kristin Haga og Irene Jolanda Paulsen Salte og flere til i kommunen har vært positive og begeistret fra første stund, og har gjort det som skal til for at planer har blitt realisert og blitt stor suksess.


Se videoreportasjen nedenfor og bli inspirert 🙂

 

HELT MED bidrar til at personer med utviklingshemming, autisme og/eller lærevansker får faste jobber i ordinært arbeidsliv, med den oppfølgingen som skal til for at dette skal bli vellykket.

ALLE kommuner som ønsker det kan bli en HELT MED-kommune, med oss i HELT MED som samarbeidspartner. Ta kontakt, så legger vi en plan sammen 🙂

 

Gjesdal 2 A

 HELT MED er en helhetlig modell med mange elementer som bidrar til vellykkede arbeidsforhold. Grunnmuren i dette er oppfølging fra jobbspesialist og andre ressurser i HELT MED, gjennom hele arbeidsforholdet. Oppfølging til både arbeidstaker og arbeidsgiver. HELT MED er ansvarlig for oppfølgingen, og samarbeider med lokale aktører. I Rogaland bistår jobbspesialist Hanne Kluge i Fretex med høykvalitetsoppfølging. Ryktene om den gode oppfølgingen er selvfølgelig sentralt når flere og flere kommuner melder seg på. Antallet jobbspesialister som bistår vil øke i takt med antall avtaler vi inngår med kommunene.

 

Frode 1 A

 

 Gjesdal kommune ser ressursene og mulighetene hos den enkelte, og anbefaler også andre kommuner å bli en HELT MED-kommune.

Gjesdal 3 A