Skip to main content

Veivalgdagene oktober 2024 i Bergen

Veivalg er et nytt og spennende prosjekt i Vestland fylke. Mange personer med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelse står uten mulighet til utdannelse, jobb, eller aktivitetstilbud. Dette er en uholdbar situasjon som det må gjøres noe med. På Veivalgdagene i Bergen skjer det flere spennende og viktige ting. Det blir jobb- og utdanningsmesse, Dansekamp og fagkonferanse. 

Skjermbilde illustrasjoner 1 topaz faceai sharpen enhance 4x

Jobb- og utdanningsmessen retter seg mot ungdom i grunnskolen og videregående skole, men ALLE som ønsker å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes innenfor utdanning og arbeid er velkommen.

Arrangementet er åpent og gratis for besøkende og en trenger ikke melde seg på. 

Når: Tirsdag 1.oktober kl.1000 – 1400

Sted: Scandic Bergen City

Her kommer ulike bedrifter, kommunalt tilrettelagte dagtilbud, NAV, videregående skoler, folkehøgskoler, vekstbedrifter, arbeidsmarkedsbedrifter, og mange andre til å være utstillere. Vi ønsker å vise personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og deres støttespillere, hvilke tilbud og muligheter som finnes etter endt grunnskole. Målet er å dempe bekymringer, og heller gi håp om en meningsfull fremtid.

 

Dansekampen blir det show og mye glamour. Vi inviterer dansegrupper fra kommuner i Vestland og Rogaland. Det blir profesjonelle teknikere med erfaring fra større arrangement og kjente dommere i dommerpanelet.

Invitasjon og påmelding er sendt ut til aktuelle.

    

 

Veivalg hovedlogo 4

Dag to blir det fagkonferanse hvor Veivalg vil belyse utfordringer og muligheter i overgangen skole og ut i arbeidslivet. Vi inviterer alle 43 kommunene i Vestland fylke, men også videregående skoler, NAV, fylkesadministrasjonen, interesseorganisasjoner, NFU, bedrifter, fagpersoner og andre interesserte.

Det er få valgmuligheter innenfor valg av utdanning for personer med utviklingshemming og de fleste står utenfor de ordinære klassene. Hva en forventer og hvilke mål en setter i skolen for den enkelte elev påvirkes av hvilke muligheter eleven har etter endt skolegang. Konferansen vil synliggjøre utfordringer og muligheter og retter seg mot barn og unge i målgruppen.   

Forskningsperspektivet: «De vanskelige overgangene grunnskole/videregående skole/arbeid»

Fagperspektivet: «Veivalg, et svar på mange faglige og organisatoriske utfordringer?»

Det samfunnsøkonomiske perspektivet: «Velferdsstatens omstilling og bærekraft»

Brukerperspektivet: «Veivalg, en viktig satsing for en utsatt gruppe»

Vi sender ut invitasjon.

 

Lurer du på noe så ta kontakt med oss: Veivalg, informasjons- og karriersenter

Skjermbilde kontakt 1 topaz enhance 4x