Skip to main content
Foto: Lina-Maria Rolland, avisa Hordaland

Tina Merethe super-fornøyd med HELT MED-jobb på Kiwi Palmafossen

Kiwi region Vest, med Kiwis regionsjef Jan-Olav Mjøs i spissen, har inngått et omfattende samarbeid med HELT MED. Det innebærer at en rekke personer med utviklingshemming og uføretrygd blir fast ansatt i mange av deres butikker. Dette er svært populære arbeidsplasser, og en av dem som har fått jobb er Tina Merethe Ware. Hun jobber ved Kiwi Palmafossen på Voss. Avisa Hordaland har laget en reportasje om denne solskinnshistorien.

 "Frå det sekundet me møter Tina Merethe Ware saman med sjef Janne Hjørnevik og fadder Sigrid Bendiksen på Kiwi Palmafossen, er det god stemning. Det er tydeleg at dei tre damene alt har fått eit godt forhold. Som utanforståande er det stundom vanskeleg å hengja med i alle vitsane og interne spøkane, og me kan ta dei på ordet når dei seier at det blir mykje fjas og morosame stunder på jobb."

Tina Merethe har uføretrygd, men har gjennom HELT MED-ordningen fått 80 % stilling på Kiwi-butikken. Hun forteller til avisen at hun stortrives, og ikke kunne vært mer fornøyd. Jobben gir henne utrolig mye.

I starten jobbet hun hovedsakelig på lageret og i tørrvareavdelingen, men hun har etter hvert også fått ansvar for andre viktige oppgaver. Blant annet betjener hun kassen. Hun har også et ønske om å bli låseansvarlig, og er allerede i gang med å prøve å ta bilsertifikat. Tina Merethe har ambisjoner, og jobben i Kiwi har vært med på å øke både selvtilliten og mulighetene.

Janne Hjørnevik er daglig leder ved Kiwi Palmafossen, og er opptatt av at det er viktig å gi alle en sjanse til å få en normal jobb. Også om man har uføretrygd. Fadderen Sigrid Bendiksen legger til at det er viktig å lære seg å være mer opptatt av menneket enn diagnosen, og behandle alle likt. Vi i HELT MED er svært enig i det. Selv om vi i rekrutteringssamenheng tydeliggjør hvem målgruppen er, opplever ikke arbeidstakerne at kolleger og arbeidsgivere er opptatt av diagnoser etter at de har fått jobb. Da er det hvem de er og hva de gjør som er det viktige.

 Regionsjef for Kiwi vest, Jan-Olav Mjøs, understreker at medarbeiderne de har er svært viktig. Mangfold og ulikhet gjør arbeidsmiljøet rikere.

 "Hjå oss har alle sjanse til å lukkast, fordi me har trua på folk", sier han til avisa Hordaland. 

Dette er en innstilling som fører til mye god arbeidsinkludering, til glede for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og kundene.

 

 Les hele artikkelen skrevet i avisa Hordaland av journalist Lina-Maria Rolland (bak betalingsmur)

Ekstern oppfølging gjennom hele arbeidskarieren er sentralt i HELT MED-ordningen. I Voss er det jobbspesialist Runa Tveitarås ved Kveik som har den lokale oppfølgingen.