Skip to main content
HELT MED er nominert til Helseprisen 2020

Stem på HELT MED

Inkluderingsordningen HELT MED er nominert til Helseprisen 2020. Det hadde vært fantastisk om du stemte på oss :-)

 →   Trykk her for å stemme  ←

Helseprisen er Stiftelsen Dams utmerkelse som årlig deles ut til et helseprosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon.
Du kan stemme frem til 27. november 2020. Prisen deles ut på Frivillighetens dag 3. desember. 


HELT MED-ordningen

Personer med utviklingshemming skal

  • få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i
  • oppleve at de gjennom deltakelse i arbeidslivet er inkludert og deltakende i samfunnet, på lik linje med andre
  • oppleve at de er til nytte for andre

Vi er stolte over alle de gode arbeidsgiverne som er med i HELT MED-ordningen, og alle de gode arbeidstakerne som bidrar med økt produksjon og service i jobbene de er ansatt i.

 

Status i dag:

  • 104 personer med utviklingshemming har fått fast jobb gjennom HELT MED
  • 12 er i fire ukers praksis, og erfaringsmessig får 80 % av disse fast jobb

I tillegg er 10 elever i videregående skole i HELT MED UngJobb praksis, det vil si at de kombinerer skolegang og arbeidspraksis.

2020 nov vegardVegard

«Dette er det beste som har hendt meg»

Vegard , konferansemedarbeider, Scandic Bergen City

 

2020 nov kennethKenneth Stien

«HELT MED viser vei når det gjelder arbeidsinkludering av dem som har større bistandsbehov. Erfaringene fra prosjektet bør være en inspirasjonskilde når offentlig politikk skal utformes.»

Kenneth Stien, direktør NHO Arbeid og inkludering

 

2020 nov mimmiMimmi Kvisvik

«HELT MED bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv, og sikrer rett til arbeid for personer med utviklingshemming»

Mimmi Kvisvik, forbundsleder Fellesorganisasjonen (FO)

→   Trykk her for å stemme  ←