Erlend Wiborg (FrP) og Gisle M. Saudland (FrP) i Stortingets arbeids- og sosialkomite

Positive til videre vekst for HELT MED

Erlend Wiborg (FrP) er leder i Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget, og var den første politikeren på Stortinget som engasjerte seg i arbeidsinkluderingstiltaket HELT MED. Regjeringen har tre år på rad bevilget midler til HELT MED over statsbudsjettet, og vi hadde i dag et fruktbart møte med Wiborg og kollega Gisle Meininger Saudland (FrP) fra samme komite, hvor vi la frem hva vi har oppnådd. HELT MED får svært høy skåre i brukerundersøkelse blant arbeidsgivere som er med i HELT MED-ordningen, og så langt har 87 personer med utviklingshemming fått fast jobb gjennom HELT MED. Vårt mål er 100 nye stillinger hvert eneste år, og det er stort for oss at Wiborg og Saudland i FrP er så positive til å bidra til videre vekst.

Det er dokumentert at personer med utviklingshemming i økende grad har blitt skøvet ut av alle former for arbeidsliv.

2020 jun graf utvikling 2.jpg

I 1994 hadde så mange som 95 % av utviklingshemmede dagtilbud eller arbeid, i 2017 var dette halvert. Videre så vi at de i liten grad fikk muligheter til å være deltakende i ordinært arbeidsliv. 

Derfor utviklet vi inkluderingsmodellen HELT MED, som skaper arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv for utviklingshemmede. Gjennom modellen skal utviklingshemmede

  • få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i
  • oppleve at de gjennom deltakelse i arbeidslivet er inkludert og deltakende i samfunnet, på lik linje med andre
  • oppleve at de er til nytte for andre

I denne ordningen legger vi svært stor vekt på oppfølging, og den skal gjelde gjennom hele yrkeskarieren for dem som får jobb gjennom HELT MED. Det er viktig at denne fungerer godt, og vi har gode kvalitetssikringsordninger rundt dette. Blant annet har vi gjennomført en brukerundersøkelse. 57 representanter for arbeidsgiverne skårte erfaringene med HELT MED på 15 parameter, på en skala fra 1-10. 

På spørsmål "Hvor fornøyd er du generelt med oppfølgingen" fikk vi skåre 9,16. To tredjedeler ga toppkarakteren 10.

Undersøkelsen blir naturligvis benyttet til å videreutvikle modellen og perfeksjonere oppfølgingen ytterligere.

I tillegg spør vi jevnlig både arbeidsgivere og arbeidstakere om hvordan de opplever våre tjenester, og også arbeidstakerne gir meget gode tilbakemeldinger. Oppfølging skal være "etter behov", og vi sjekker jevnlig ut hva behovet er for den enkelte. Det som er klinkende klart er at det er behov for oppfølging gjennom hele yrkeskarieren, men omfanget og innhold vil variere for den enkelte, blant annet knyttet til livshendelser som kan skape utfordringer.

Gjennomgående er arbeidsgiverne så fornøyd med HELT MED og de som har fått jobb gjennom HELT MED, at de ofte ønsker seg flere arbeidstakere gjennom samme ordningen. 

--
Etterord: en time etter det gode videomøtet med Wiborg og Saudland fikk vi stand de første HELT MED arbeidsplassene i Sandefjord og Tønsberg. Vi ønsker å utvide HELT MED til å gi muligheter for personer med utviklingshemming over hele landet. Møtet med Wiborg og Saudland gir oss styrket tro på at politikerne kan gi oss rammebetingelser til å realisere våre store ambisjoner.

 

 

Kontakt

Kontakt oss
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Ansatte »

Organisasjonsnummer
924 358 092

Oslo
Postadresse og besøksadresse:
HELT MED, Seljeveien 6, 0575 Oslo

Bergen
Besøksadresse:
HELT MED, Strandgaten 1
(Strandhjørnet), 5013 Bergen

Fakturaadresse
Stiftelsen HELT MED c/o ASR
Accoounting as, Postboks 1027,
1803 Askim

EHF: 924358092

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.