Skip to main content

Politisk vilje og handlekraft for arbeidsinkludering i Stavanger

Ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) i Stavanger brenner for arbeidsinkludering. Det gjenspeilte seg i hvem hun inviterte til nyttårsmottakelsen på staselige Ledaal, Stavangers kongebolig og museum. Mange representanter fra HELT MED, Attende og Allservice deltok, og alle talene hadde fokus på inkluderende arbeidsliv. Det kraftige engasjementet ordføreren, varaordføreren og andre politikere i Stavanger nå har på arbeidsinkludering for blant annet personer med utviklingshemming, autisme og lærevansker, lover svært godt for fremtiden. 

Johannes og Sissel red 2Johannes Tveitnes, HELT MED-ambassadør, og Sissel Knutsen Hegdal (H), ordfører og inkluderingsentusiast, Stavanger kommune. Foto: Jobbspesialist Jonas Sevaldrud, HELT MED– Jeg ønsker å nå ut til de innbyggerne som tradisjonelt ikke har deltatt på Stavanger kommunes nyttårsmottakelse, sa ordføreren til Rogalands avis.

– Jeg har invitert representanter fra en rekke aktører og tiltak, som Attende & Allservice, «Godt gjort» ved Bergeland videregående skole, «Helt Med», Superlaget Hundvåg Håndball, Superlaget Stavanger Oilers og andre. Jeg gleder meg til å gi disse flotte representantene for inkludering en ekstra oppmerksomhet ved inngangen til det nye året, og høre mer om deres planer framover, sa ordføreren.

 

Se video fra nyttårsmottakelsen.  Video: Jobbspesialist Jonas Sevaldrud, HELT MED


 – Jeg ønsker å gå foran og ta et krafttak for arbeidsinkludering, sa ordføreren.

Ordføreren tar også sikte på å få til en samarbeidsavtale mellom kommunen og stiftelsen «HELT MED», som bidrar til arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker, forteller Rogalands avis.

Sissel og Adam red 2Sissel Knutsen Hegdal (H), ordfører i Stavanger kommune, og Adam Berge. Adam jobber ved Eiganes skole, og er fantastisk ambassadør for å gi flere muligheter til å bli med i ordinært arbeidsliv gjennom HELT MED-ordningen. Foto: Jobbspesialist Jonas Sevaldrud, HELT MED

Ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) fortalte at hun under sin oppvekst i Harstad var tett på Trastad sentralinstitusjon, hvor begge hennes foreldre jobbet. Trastad var en sentralinstitusjon for personer med utviklingshemming som var i drift fra 1954 til 1991, og er blant annet kjent for produksjon av meget god kunst. På HELT MEDs kontor er vi så heldig å noe av kunsten til Herleik Kristiansen på veggene våre. Herleik ble i sin ugdom erklert som "ikke opplæringsdyktig", lærte aldri å lese og skrive, men utviklet seg til å bli en anerkjent kunstner, med verker som er kjøpt inn av blant annet Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet, og har en rekkeutsmykningsdrag og utstillinger bak seg. Slikt har nok inspirert både oss i HELT MED og ordføreren til å være opptatt av folks ressurser og muligheter.

henrik halleland varaordforer Stavanger 2Henrik Halleland (KrF), varaordforer i Stavanger. Foto: hentet fra kommunens nettside.

Tidligere på dagen hadde Adam Berge fått i stand møte med både ordfører og varaordfører om videre satsing på HELT MED. Deres mål om videre satsing på HELT MED er klokkeklar, og det er all grunn til å tro at mange nye muligheter vil komme våren 2024 for de av Stavangers borgere som ønsker jobb gjennom HELT MED. 

Til dere som ønsker  jobb gjennom HELT MED, eller kjenner noen som kan være aktuelle, er det bare å kontakte vår jobbspesialist Hanne Kluge for en nærmere prat.