Karoline Christensen fikk jobb på Alna ridesenter i Oslo gjennom HELT MED, med super oppfølging fra jobbspesialist i Sens. Fra venstre: Lene Kragh (daglig leder Alna ridesenter), Mari Morken (BU leder bydel Alna), Granat (populær hest), Karoline Christensen (medarbeider, Alna ridesenter). Foto: Jarle Eknes

Ønsker oppfølging i VTA-O på nivå med oppfølgingen i HELT MED

Stortinget ber regjeringen sikre at enhver bedrift og deltaker i tiltaket varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTO) får god oppfølging på nivå med oppfølgingen som prosjektet HELT MED har etablert, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte om hvordan dette skal gjennomføres.

Slik lyder forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti i

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)
Prop. 1 S (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2019–2020)

Dette er en fantastisk anerkjennelse av HELT MED og en av de viktigste suksessfaktorene i HELT MED, nemlig omfanget av oppfølging arbeidsgiver og arbeidstaker mottar, og ikke minst kvalitet i oppfølgingen. Gjennom hele arbeidsforholdet, ikke bare tidsavgrenset til noen få år.

Vi tar med noen merknader fra dette dokumentet:

"Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti (Solfrid Lerbrekk) viser til at mange personer med utviklingshemming står utenfor arbeidslivet. Tall viser at i 1994 hadde 95 pst. av personer med utviklingshemning dagtilbud eller arbeid, mens i 2017 er dette henimot halvert, til 47 pst. Det er flere årsaker til  dette. Det er viktig for å oppnå likestilling i samfunnet at også personer med utviklingshemming kan delta i arbeidslivet. Stiftelsen SORs prosjekt HELT MED  har vist positive resultat med å oppnå dette.

Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett for 2020, hvor man økte kap. 352 post 72 med 5,8 mill. kroner".

Forslaget fra SV om økning til 10 millioner kroner til HELT MED, i kombinasjon med ny oppføgingsordning som Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet foreslår, vil gi de rammevilkårene som gjør at HELT MED kan bidra til at mer enn 100 personer med utviklingshemming hvert år kan få tilrettelagt jobb med tilstrekkelig god oppfølging i ordinært arbeidsliv.

Vi setter også svært stor pris på følgende merknad:

"Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser til at HELT MED har gode resultater når det gjelder integrering av utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv, og støtter forslag i budsjettenigheten mellom regjeringspartiene om fortsatt støtte til prosjektet i forbindelse med finanskomiteens behandling av Prop. 1 S (2019–2020), jf. Innst. 2 S (2019–2020)."

Vi må også være så beskjeden at vi innrømmer at vi har meget gode resultater. Det er fantastisk å være del av denne vellykkede arbeidsinkluderingen. Det er for tiden slik at vi nesten hver dag får henvendelser fra kommuner som vil være del av ordningen, og nye arbeidsgivere som vil ansette personer med utviklingshemming i denne ordningen.

Vi må berømme regjeringen, som har vært lydhøre, entusiastiske og har gitt oss virkemidlene for å få dette til:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti, mener at personer med utviklingshemming i alt for liten grad slipper til i arbeidslivet, og at det trengs tiltak for å øke deres muligheter på arbeidsmarkedet. Stiftelsen HELT MED driver arbeidsinkluderingstiltak for mennesker med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv. De første arbeidsplassene ble etablert i 2017. I perioden 2017–2019 har over 80 personer fått fast jobb, og dette forventes økt til 130 personer i 2020 innenfor rammen på 5,4 mill. kroner over statsbudsjettet. Tiltaket omfatter 17 kommuner i 2019 og 22 kommuner i 2020."

Det gode engasjementet for å inkludere personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv er sterkt i alle partier vi har vært i kontakt med. Det gir definitivt håp om et mer inkluderende arbeidsliv i fremtiden, også for personer med utviklingshemming.

Høyre, FrP, KrF og Venstre har vedtatt øremerkede midler i statsbudsjettet til HELT MED, som har ført oss dit vi er i dag. Vi håper og tror også på en økning i revidert statsbudsjett i mai, som gjør at vi kan utvide dette viktige tiltaket ytterligere.

Kontakt

Kontakt oss
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Ansatte »

Organisasjonsnummer
924 358 092

Oslo
Postadresse og besøksadresse:
HELT MED, Seljeveien 6, 0575 Oslo

Bergen
Besøksadresse:
HELT MED, Strandgaten 1
(Strandhjørnet), 5013 Bergen

Fakturaadresse
Stiftelsen HELT MED c/o BDO, Postboks 1027,
1803 Askim

EHF: 924358092

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.