Skip to main content

Muligheter for alle i Oslo

Oslo kommune, i samarbeid med HELT MED, arrangerte "Muligheter for alle" i Oslo Rådhus. Arrangementet ble fulltegnet, og ble en ubetinget suksess. Arrangementet var for alle som ønsket å vite mer om arbeid, aktiviteter og utdanningsmuligheter for personer med utviklingshemming og mennesker med tilsvarende bistandsbehov.

Alle foto: Olav Helland

CQ5A5658 jobbmesse Oslo

De som deltok fikk blant annet muligheten til å møte representanter fra virksomheter i Oslo, dagsentre, arbeid- og inkluderingsbedrifter, fritidsaktiviteter og folkehøyskoler. Her kunne man bli kjent med hva de gjør, hvordan de jobber og ikke minst få vite mer om hvordan man søker seg dit. 

CQ5A5757 jobbmesse Oslo

Det å ha en meningsfull jobb å gå til er av avgjørende betydning for oss alle. Det innebærer å være en del av et arbeidsfellesskap, og kunne bidra i samfunnet på linje med andre. Dette blir også understreket i CRPD, artikkel 27, der det stadfestes at «Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre».

Arrangementet i rådhuset tok sikte på å fortelle om og fronte de mulighetene som er tilgjengelige.

CQ5A6013 jobbmesse Oslo

 

Gjennom årene har vi vært i kontakt med mange personer med utviklingshemming, samt videregående skoler, bofellesskap, folkehøyskoler, vekstbedrifter, NAV-kontor etc. I dialog med disse er det flere problemstillinger som går igjen: Lave forventninger, lite kjennskap til muligheter, og liten tro på seg selv. Når vi gjennomfører intervjuer med søkere til stillinger gjennom HELT MED møter vi ofte kandidater som har lite eller ingen informasjon om hvilke muligheter de har i ordinært arbeidsliv og ellers, og det er ofte tilfeldig at de har fått høre om mulighetene gjennom HELT MED.

Lærere har uttrykt bekymring over at mange elever ved tilrettelagt linje «går til ingenting» når de er ferdig på videregående. I rapporten «flere i tilrettelagt arbeid» fra Helseetaten i Oslo kommune, fant man at de færreste elever i målgruppen får tilbud om kompetansekartlegging, karriereveiledning eller arbeidsevnevurdering. Samtidig pekes det på utfordringer knyttet til at lærere har for lite kunnskap om hva eleven kan gjøre etter endt skolegang, noe som gjør det vanskelig å skulle veilede. (Oslo kommune, Helseetaten, 2020) I tillegg til manglende karriereveiledning på videregående, blir det i liten grad gjennomført arbeidsevnevurderinger hos NAV for målgruppen. (Oslo kommune, Helseetaten, 2020). Foresatte forteller oss også at det er vanskelig å finne informasjon om hvilke muligheter deres voksne barn faktisk har.

I dette arrangementet har vi gjort et felles løft for å gjøre noe med dette.

CQ5A6118 jobbmesse Oslo

Målet med arrangementet er at besøkende skal lære mer om mulighetene for målgruppen, og at målgruppen selv opplever økte forventninger og motivasjon når det gjelder jobb og/eller utdanning.

CQ5A6125 jobbmesse Oslo

 

Mennesker med utviklingshemming har, som befolkingen for øvrig, ulike ønsker og drømmer med tanke på hva man ønsker å utdanne seg til og hva man ønsker å jobbe med. Når man har en jobb som er i tråd med ønsker og drømmer er sjansen for å lykkes og oppleve mestring i arbeidslivet større. Mange opplever også en økt livskvalitet når arbeidsdagen er preget av trivsel. De aller fleste i målgruppen kan ikke søke vanlig lønnet arbeid og har derav behov for en tilrettelagt arbeidsplass eller et tilrettelagt dagtilbud.

CQ5A6141 jobbmesse Oslo

 

Caroline Holth, som siden 2019 har hatt jobb på Manglerudhjemmet gjennom HELT MED, fikk spørsmål om hvordan hun hadde hatt det dersom hun ikke hadde jobb da hun ble intervjuet av Fagbladet. Til det svarer Caroline:

«– Det hadde vært kjedelig, og jeg hadde sikkert også fått dårligere helse. Hvis jeg ikke hadde noe å gjøre, hadde jeg blitt deprimert.»

 

 

«Da jeg fikk den fine beskjeden om å begynne å jobbe her, ble jeg helt satt ut»

Tim, servicemedarbeider ved Marienlyst skole

 

«Jeg har alltid drømt om å jobbe med dyr»

Pernille, stallmedarbeider ved Alna ridesenter

 

«Min jobb betyr enormt mye for meg». «Jeg har fantastiske kollegaer. De er med på å skape min arbeidshverdag».

Felix, beboerkontakt ved Fagerborghjemmet

CQ5A6194 jobbmesse Oslo

 Å være i arbeid er bra for både fysisk og psykisk helse og ved å arrangere en jobbmesse for målgruppen bidras det til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Oslo. Vi håper derfor at det blir arrangert flere slike arrangementer i Oslo i årene fremover, og er også klare for å samarbeide med andre kommuner om å gjøre noe tilsvarende.

HELT MED har tidligere vært initiativtaker til og medarrangør for jobbmesse i Asker og Bergen.