Skip to main content
Fra venstre: Margret Hagerup (stortingsrepresentant for Høyre), Torbjørn Hovland (leder for utvalg for helse og velferd, KrF), Sigrid Lærdal (styremedlem Klepp KrF), Kjetil Maudal (varaordfører, FrP), Espen Åvitsland (personal- og organisasjonssjef), Marianne Sund (kommunalsjef, helse og velferd), Siri Øksnevad Olsen, styreleder Klepp næringsforening). Fotografen er Jann Aasbak (organisasjonssjef i HELT MED).

Klapp for Klepp

Nå blir det HELT MED stillinger i Klepp kommune.

Etter initiativ fra Klepp KrF fikk HELT MED anledning til å presentere prosjektet for politikere, ledere i Klepp kommune og styreleder for Klepp næringsforening.

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) fra arbeids- og sosialkomiteen deltok også.

Utgangspunktet for møtet var at Klepp KrF har fått inn i sitt partiprogram at det skal etableres HELT MED-arbeidsplasser i kommunen. Dette synes vi HELT MED er fantastisk, og har valgt å prioritere videre satsing i de kommunene hvor man har tatt HELT MED-satsing inn i partiprogrammene.

På møtet deltok organisasjonssjef Jann Aasbak.

Rett før møtestartRett før møtestart

Det ble et veldig inspirerende møte der alle deltakerne viste en genuin interesse for HELT MED, og ga tydelig uttrykk for at det er et mål å få etablert arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv for personer med utviklingshemming i Klepp kommune, både i kommunal og privat regi. At en mener alvor understrekes av det faktum at det umiddelbart ble avtalt et møte for å etablere den første HELT MED-stillingen i kommunen.

Vi imøteser et videre samarbeid i kommunen. Med det engasjementet som legges for dagen, føler vi oss trygg på at dette kan gi mange meningsfulle arbeidsplasser for målgruppen.