Skip to main content
Stortingsrepresentant og prisvinner Aleksander Stokkebø i midten, omkranset av jurymedlemmene Jann Aasbak og Jarle Eknes

HELT MEDs inkluderingspris til Aleksander Stokkebø

HELT MEDs inkluderingspris tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en særlig betydningsfull innsats for at mennesker med utviklingshemming skal kunne få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interessert i, og oppleve at de er inkluderte, deltakende og verdsatte borgere.

HELT MEDs inkluderingspris 2024 tildeles stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H), som definitivt har gjort en særlig betydningsfull innsats på dette området.

Aleksander Stokkebø har gjennom mange år engasjert seg sterkt for at denne målgruppen skal få de mulighetene de fortjener, og har stått i spissen for å skape en arbeidsinkluderingspolitikk som gjør dette mulig.

Vi er dypt imponert og takknemlig for innsatsen, og de gode og viktige resultatene som er skapt gjennom denne innsatsen. 

Aleksander 3 topaz xFra venstre: Tom Tvedt, forbundsleder i NFU - Norsk forbund for utviklingshemmede, Linn Slette, fagsjef i Stiftelsen SOR og Aleksander Stokkebø, stortingspolitiker (H). Stokkebø var invitert til fagmøte i vårt nye prosjekt Veivalg, et informasjons- og karrieresenter i Vestland fylke. Stokkebø er alltid velvillig til å bidra i sammenhenger hvor man fokuserer på arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming, og stilte også denne gangen. Men denne gang hadde vi en tilleggsagenda; vi ville overrekke den høyst fortjente HELT MED inkluderingsprisen.

I alle miljø som er opptatt av arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming, gleder man seg til den nye ordningen i NAV kommer, som sikrer at arbeidstaker og arbeidsgiver får god oppfølging gjennom hele arbeidskarrieren, også når de har sitt arbeidsforhold i ordinært arbeidsliv. Ordningen kalles VTA-O med forsterket oppfølging (varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv, med forsterket oppfølging). 

Dette er en ordning som vil gjøre en stor forskjell for utviklingshemmedes muligheter til å bli inkludert og deltakende i samfunnet, og få muligheter til å realisere sine drømmer om hva de skal jobbe med. Ordningen kommer på plass fordi stortinget har vedtatt at ordningen skal etableres. To ganger har stortinget vedtatt dette, med tydelige presiseringer om hvordan dette skal rigges. Send gjerne noen gode tanker til alle de partiene (og stortingsrepresentantene) som stemte for dette forslaget. Men vit også at det er en person i arbeids- og sosialkommiteen som i særlig grad har jobbet for å få dette til. Uten Aleksander Stokkebøs innsats, hadde ikke dette forslaget blitt fremmet og vedtatt.

Aleksander Stokkebøs innsats setter spor, og gjør en betydelig forskjell for en gruppe som ofte opplever å bli glemt eller nedprioritert.

Aleksander 2 topaz xFra venstre: Jann Aasbak, Aleksander Stokkebø og Jarle Eknes