Skip to main content

HELT MED-stilling nr 110: Trondheim kommune

Vi gratulerer Charlottenlund helse- og velferdssenter i Trondheim kommune med ny kollega: Sofie har fått fast jobb gjennom HELT MED-ordningen. Dette er en meget god arbeidsplass, og vi har i en tidligere artikkel rost deres leder Asbjørn Strømmen, som mottok HELT MED inkluderingsprisen 2020. 

Vi gratulerer videre Sofie med fast jobb, flotte kollegaer og viktige og meningsfulle arbeidsoppgaver.

Etter hvert har vi mange eksempler i mange byer i Norge på at personer med utviklingshemming bidrar til å øke kvalitet og service på sykehjem / helse- og velferdssenter.

I HELT MED-ordningen får både arbeidstaker og arbeidsgiver oppfølging gjennom hele den tiden arbeidsforholdet varer. I Trondheim er det jobbspesialist Eirik Wahl Thomsen ved Prima as som gir den gode oppfølgingen.