Skip to main content

HELT MED-samling i Hordaland

For sjette gang ble det arrangert en samling i Hordaland for arbeidstakere som har fått jobb gjennom HELT MED.

2019 november bowling2

I år gikk også invitasjonen til de som er i praksis gjennom HELT MED Ung Jobb. HELT MED vokser og i år ble vi til sammen 31 personer. Det var ansatte fra Bergen kommune, McDonalds, Toma, Kiwi, 7-eleven, Fjell kommune, Havforskningsinstituttet, Scandic og HELT MED. Et mangfold av bedrifter.

2019 november bowling3

Hovedtema på samlingene er «Arbeidslivets spilleregler», og i år var undertema: «Rettigheter og plikter på arbeidsplassen». I tillegg til tema og gruppearbeid så finner vi ofte på noe gøy. I år ble det pizza og bowling og kåring av årets «HELT MED Bowlingmester» (Caroline).

2019 november bowling6

2019 november bowling4

Samlingene er en fantastisk arena der en treffer arbeidstakere på tvers av arbeidssteder og arbeidsoppgaver. Alle var enige om at dette gjør vi igjen!