Skip to main content

HELT MED-prisen 2023

Viggo Nordby Holtan fra Sande i Holmestrand er død. Han har i sitt liv opplevd utenforskap, men ble en kjent og kjær ressursperson som jobbet for at alle skulle bli inkludert. En av hans store hjertesaker var HELT MED, og under begravelsen tildelte vi ham HELT MED-prisen post mortem.

– Viggo var en hedersmann, Viggo var laget av hel ved. Viggo opplevde mange humper og dumper i veien på sin reise gjennom livet. Men Viggo evnet å ta disse dyrekjøpte erfaringene. Han blandet dem med den omsorgen han hadde for andre mennesker, sin tørst etter kunnskaper og ikke minst bøtter og spann med stahet. Og dette brukte han til å slåss for utenforskap og ekskludering. Det var noe Viggo hadde kjent på selv, var noen av de fine ordene kusinen Siv Gje hadde på hjertet denne dagen, skriver Sande Avis.

Bilde6 SharpenAI Focus

Faksimile fra Jarlsberg avis.

 

Her er det daglig leder i HELT MED, Jarle Eknes, sa i kirken under utdelingen:

– Jeg ble kjent med deg i 2019, da du tok kontakt og viste stor interesse for arbeidsinkluderingsordningen HELT MED. Ikke for din egen del, for du hadde jobb du var svært fornøyd med. Men du ville at mange i målgruppen vi jobber for også skulle kunne få muligheter til å jobbe i ordinært arbeidsliv. I tillegg til begeistringen du viste for HELT MED, var du aktiv for å legge planer for hvordan vi kunne lykkes med dette prosjektet. Du engasjerte blant annet ditt politiske nettverk, og talte varmt om HELT MED i alle sammenhenger hvor det kunne være relevant å snakke om arbeidsinkludering.

Sammen dro vi blant annet til stortinget, og hadde dialog med dine partikolleger i Høyre.

HELT MED ble en av dine store hjertesaker. Du ville ikke bare hylle en god ide, du ville bidra til at iden ble større, fikk gjennomslag og ble en realitet.

Du hadde i bøtter og spann av gode holdninger, men sørget også for at det ble gode handlinger. Både lokalt og nasjonalt.

Viggo, du har vist et forbilledlig engasjement for HELT MED
Og det er rørende at du ønsket at man i forbindelse med begravelsen din gir penger til HELT MED, heller enn å gi blomster.

Det understreker igjen både ditt sterke engasjement og ditt store hjerte.
Takk for alle de gode samtalene vi har hatt, Viggo.

Hvert år deler vi ut HELT MED-prisen til en som har fortjent den. Det måtte bli deg i år, Viggo.

Gratulerer med vel fortjent pris.

20230421 124703 SharpenAI Focus

 

Den viktigste kampsaken til Viggo var inkludering av alle i arbeidslivet og tilrettelegging for alle i samfunnet.

20230421 152353 SharpenAI Focus

Partikollegaen Aleksander Leet fra Høyre holdt minnetale, hvor han fremhevet Viggos kvaliteter.

 – Jeg tenkte aldri at du kjempet for deg selv eller egen posisjon, men kun for å få større påvirkningskraft. For deg var alle like, Viggo, like viktige og like mye verdt. Du ga deg aldri, du fikk folk til å kjempe, du gikk bort altfor tidlig, for du hadde mye mer å gi. Men du har satt spor mer enn de fleste. Jeg er stolt av å ha kjent deg, oppsummerte Leet.

Bilde7 SharpenAI Focus

Faksimile fra Sande Avis.

 

stortinget SharpenAI Focus

Dette bildet er fra ett av Viggos besøk på Stortinget. Fra venstre: Jarle Eknes (daglig leder i Stiftelsen HELT MED), Viggo Nordby Holtan (Holmestrand Høyre), Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant for Høyre i Vestfold) og Margret Hagerup (stortingsrepresentant for Høyre i Rogaland).

Stortingsrepresentant Margret Hagerup deltok på begravelsen og minnestunden, det gjorde også Holmestrands ordfører, Elin Gran Weggesrud (A) og daglig leder i Empus, Runar Bergstrøm. Sammen med mange andre i Viggos nettverk.

I minnestunden fortalte Margret Hagerup om hvordan hennes vennskap med Viggo kom i stand. I et tidligere intervju i Sande avis, svarte hun dette til journalisten:

–  Jeg fikk melding av Viggo i begynnelsen av oktober 2017, etter at jeg hadde hatt mitt aller første innlegg fra Stortingets talerstol. Jeg snakket om viktigheten av å inkludere dem som sto utenfor arbeidslivet, noe Viggo skrev til meg at han også jobbet for i Vestfold. Det ble starten på et verdsatt og godt vennskap, og videre grobunn for et gjensidig samarbeid om å utvikle politikk i Høyre, både lokalt og nasjonalt.

margret SharpenAI FocusUTENFOR STORTINGET: Margaret Hagerup sammen med Viggo Nordby Holtan. Foto: Privat

 

– Viggo hadde alltid en munter kommentar, et innspill til politikk eller gode ord å komme med. Han brydde seg om dem som var rundt ham, og hadde ofte kommentarer og spørsmål om hvordan det gikk med meg og familien. Viggo var enormt raus og tok seg alltid tid til å skrive til folk. Det er mange som kan lære av hvordan Viggo var med menneskene rundt seg. Under pandemien snakket vi sammen på Facetime, og kjente nok på viktigheten av å se og høre hverandre. Den tiden viste oss hvor viktig det er å kunne gå på en jobb og treffe andre mennesker.

 – I arbeidet mitt med å jobbe for at flere skal få muligheter i arbeidslivet var Viggo en stor motivasjon. Han fortalte meg og andre hvor viktig det var, og minnet oss også på hvor forskjellige alle er. Vi snakket ofte om hvordan saker kunne løftes, både lokalt og nasjonalt. I arbeidet med å løfte fram arbeidet til «Helt med» ble Viggo en god støttespiller som jobbet dette inn i eget lokallag. Han forsto viktigheten av den sosiale innovasjonen «Helt med» sto for, hvor oppfølging og individuell tilrettelegging er avgjørende for at enda flere skal lykkes i arbeidslivet. Viggo var og vil alltid være en viktig ambassadør i inkluderingsdugnaden. Han gav stemme til flere av dem som ikke blir hørt så ofte i samfunnsdebatten. Ikke en veiovergang eller en arbeidsplass var for liten for Viggo.

– Jeg kommer til å huske Viggo for den flotte personen han var. Det gode og varme smilet hans var aldri langt unna, og det gode humøret smittet over på alle rundt ham. Det kommer til å være et stort savn som står igjen etter Viggo, samtidig som han etterlater seg en viktig arv. Arbeidet for å skape et samfunn med muligheter for alle vil i aller høyeste grad fortsette i Viggos ånd. Her gikk Viggo alltid foran og viste vei, sa Margret Hagerup.

20230421 175851 SharpenAI Focus

Hvil i fred, Viggo. Du gjorde en forskjell for mange.