Skip to main content
Marte, Risenga bo- og omsorgssenter

Full fart på sykehjem for Marte

Marte fikk jobb gjennom arbeidsinkluderingsordningen HELT MED på Risenga bo og omsorgssenter, som Stendi driver i Asker. I dag er hun en av ressurspersonene som bidrar til gode helse- og omsorgstjenester i disse krevende korona-tidene.

Da HELT MED ønsket å etablere arbeidsplasser for personer med utviklingshemming i Asker, meldte Stendi raskt sin interesse. De ville bidra til denne type arbeidsinkludering, og skjønte fort at det dreier seg om personer som har mye å bidra med. 

I en Korona-ekstrasending fra TV BRA intervjuet Svein Andre Hofsø Marthe om hvordan det er å jobbe på sykehjemmet. Marte synes det er veldig flott å ha denne jobben, hvor hun blant annet gjør i stand frokost og lunsj, henter post og mattraller. Hun fremhever at noe av det hun synes er kjekt er at folk smiler og ler mye, det er mye god humor på jobben.

Vanligvis er det mange av de som bor der som selv lager mat, men i disse korona-tidene må personalet overta en del av dette. 

Svein Andre Hofsø intervjuer MarteSvein Andre Hofsø intervjuer Marte

Kjerstin Bjørk er teamleder ved Risenga bo- og omsorgssenter, og skryter av Marte.

- Marte har jobbet hos oss siden desember, og har kommet godt inn i arbeidsoppgavene sine. Nå om dagen er det ekstra fint å ha henne på jobb, for nå trenger vi alle de hendene vi kan få tak i. Hun gjør en god og viktig jobb. Marthe hjelper oss med å håndtere måltidssituasjonene, frokost og lunsj, og har oppgaver med å være sosial med beboerne. Det er spesielt viktig nå om dagen, når vi ikke har lov til å ha besøk her. Vi må stå på ekstra for å sikre at de som bor her får gode dager, og det bidrar Marte veldig godt til, sier Bjørk til TV BRA.

TV-kanalen tok også kontakt med Saida Roshni Begum (H), som er statsekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Hun forteller at hun er imponert og takknemlig over den arbeidsinnsatsen som Marte og mange andre hverdagshelter legger ned i den krevende situasjonen vi er i. 

Saida Begum er statssekretær for arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Oslo HøyreSaida Begum er statssekretær for arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Oslo Høyre