Skip to main content

Fokus på arbeidsinkludering i Stavanger

- Dersom jeg overtar ordførervervet, ønsker jeg å ansette en ressursperson gjennom HELT MED-ordningen i Rådhuset, sa Sissel Knutsen Hegdal. Hun er Høyres ordførerkandidat i Stavanger. Hegdal og partikollega Line Møllerop hadde invitert HELT MED til en prat om muligheter for å få til en økt satsing på HELT MED-arbeidsinkludering i Stavanger. 

Stavanger 3

Hegdal og Møllerop vil jobbe for en plan i kommunen som kan bidra til at mange med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker får muligheter til å velge blant jobber i ordinært arbeidsliv gjennom HELT MED-ordningen.

Dette setter vi i HELT MED stor pris på, og er klare for en storsatsing i Stavanger når kommunen er klar.

Oppfølging til arbeidstaker og arbeidsgiver gjennom hele yrkesforholdet er svært sentralt i HELT MED. I Stavanger er det Hanne Kluge fra Fretex som er den lokale jobbspesialisten, og står for oppfølgingen, i nært samarbeid med andre i HELT MED. I møtet utdypet Kluge hvordan oppfølgingen foregår, og hvor betydningsfull den er.

Adam Berge var også til stede på møtet, og fortalte om veien fra videregående skole til fast jobb på Eiganes skole i Stavanger, gjennom HELT MED ordningen.

Til stede var også daglig leder Jarle Eknes og kvalitetssjef Ørjan Hinna fra HELT MED.

Møtet kom i stand etter initiativ fra Høyres ordførerkandidat.