Målgruppe

Målgruppen for ”Helt med” er mennesker med utviklingshemming som kan utføre et tilrettelagt arbeid med oppfølging og veiledning i det ordinære arbeidsmarkedet.

To personer (Foto: Mikkel Eknes)Forekomst

Basert på kriteriene i diagnosesystemet ICD-10 utgjør mennesker med utviklingshemming reelt et sted mellom 1-3 % av befolkningen, avhengig forholdene i det enkelte land. Om en kun bruker IQ-nivå som kriterium, er prosentsatsen 2,27 %. Definisjonen til Verdens Helseorganisasjon (WHO) trekker imidlertid inn flere kriterier enn IQ. En rimelig beregning ut fra dette er en forekomst i Norge på 1,5 % av befolkningen, som tilsvarer ca. 75 000 mennesker. Dette er et rimelig anslag. Ikke alle av disse har formelt blitt diagnostisert med utviklingshemning, og ikke alle mottar omfattende tjenester fra kommunene, men mange gjør det.