Overføringsverdi og videreføring

Prosjektet skal presentere en modell for etablering av arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming i ordinære virksomheter. Modellen skal utarbeides på grunnlag av kontakt, drøftinger og forpliktende avtaler med større virksomheter. Modellen vil derfor kunne anvendes av andre virksomheter på sikt, enn dem som har vært direkte involvert i prosjektperioden.

Dame med gul hatt synger på Solgården (Foto: Jarle Eknes)Prosjektet skal utrede finansiering og forankring av ordningen og foreslå hvordan dette kan gjøres i praksis. Beslutning om videreføring vil være avhengig av konklusjonene på dette.