Forventet resultat og formidling

Resultatet vil bli presentert i rapport som gir klare råd for aktuelle fremgangsmåter for å oppnå flere arbeidsplasser og bedre inkludering i arbeidslivet for personer med utviklingshemning.

Bilde fra Solgården (Foto: Jarle Eknes)Det legges vekt på å presentere en eller flere modeller som kan oppfattes som både realistisk og ønskelig ut fra samfunnsøkonomiske perspektiver, bedriftsøkonomiske perspektiver og inkluderingsperspektiver.

Prosjektets tema skal belyses i temanummer i tidsskriftet SOR Rapport, og det vil bli arrangert møter med relevante fagmiljø, direktorat, departement og politikere for å presentere funn og muligheter.