Verdi for målgruppen

Verdien av arbeid er viktig for at mennesker skal oppleve seg som selvstendige, voksne og ikke minst, en del av fellesskapet. I sin forskning understreker Terje Olsen ved Nordlandsforskning at arbeid for mennesker med utviklingshemming har betydning for å kunne fortelle hvem man er, for å være stolt av det man gjør, for ens egenutvikling og selvrealisering. 

Bilde fra Solgården (Foto: Jarle Eknes)Dette framgår av hans doktoravhandling «Versjoner av arbeid. Dagaktivitet og arbeid etter avviklingen av institusjonsomsorgen». «Jeg tror flere kan være på vanlige arbeidsplasser, med tilrettelegging og arbeidsoppgaver som passer. Flere kan kombinere vanlige arbeidsplasser med skjerma tilbud» sier Olsen i intervju med forskning.no.

Disse beskrivelsene er helt i tråd med det som er grunnlaget for vårt prosjekt.