HELT MED

Postboks 12 Torshov

0412 OSLO

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   Telefon: 90 75 86 85

 

 
Bilde av Jarle Eknes
Jarle Eknes,
Prosjektleder/daglig leder
   
Bilde av Jann Aasbak
Jann Aasbak,
Organisasjonssjef
   
Bilde av Steinar Løland
Steinar Løland,
Seniorrådgiver
   
Bilde av Ørjan Hinna
Ørjan Hinna,
Kvalitetssjef/jobbspesialist

Foto av Andreas Sveen

Audun Moen,
Jobbspesialist

 

Foto av Andreas Sveen

Andreas Sveen,
Jobbspesialist

 

Miriam Strømsholm,
IT-ansvarlig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange opplever i dag at tjenestene til utviklingshemmede har bedre sammenheng gjennom oppveksten, og kanskje gjennom de første to tiår. Tilrettelegging i barnehage og skole, i helsetjenester og i fritidsaktiviteter kan fortsatt bli bedre i mange kommuner, men spesielt vanskelig blir det for mange når årene i videregående skole går mot slutten og det skal stakes ut en vei mot varig sysselsetting/arbeid, dagsenter eller arbeidsplass.

Målgruppen for ”Helt med” er mennesker med utviklingshemming som kan utføre et tilrettelagt arbeid med oppfølging og veiledning i det ordinære arbeidsmarkedet.

Det er viktig å utveksle erfaringer med tilsvarende tiltak som er gjennomført i Danmark og Sverige. Dette er viktige erfaringer å bygge videre på.  Utgangspunktet for KLAP-prosjektet i Danmark har vært å skape arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming i det ordinære arbeidssliv. De har inngått avtaler med store, landsdekkende virksomheter, drøftet seg fram til aktuelle arbeidsoppgaver som er uløste/ ønskes løst, og så utformet hvilken tilrettelegging som er nødvendig for at denne oppgaven skal kunne løses av mennesker med utviklingshemming. De som er blitt ansatt er gitt en avlønning betalt av virksomheten, men tilpasset så vel arbeidsoppgaver som trygdeytelser.

Verdien av arbeid er viktig for at mennesker skal oppleve seg som selvstendige, voksne og ikke minst, en del av fellesskapet. I sin forskning understreker Terje Olsen ved Nordlandsforskning at arbeid for mennesker med utviklingshemming har betydning for å kunne fortelle hvem man er, for å være stolt av det man gjør, for ens egenutvikling og selvrealisering. 

Prosjektet skal presentere en modell for etablering av arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming i ordinære virksomheter. Modellen skal utarbeides på grunnlag av kontakt, drøftinger og forpliktende avtaler med større virksomheter. Modellen vil derfor kunne anvendes av andre virksomheter på sikt, enn dem som har vært direkte involvert i prosjektperioden.