Veldig hyggelig at statsråd Solveig Horne tok turen til Bergen for å se hva vi har fått til i SOR-prosjektet HELT MED. Støtten fra Horne/BLD/Bufdir har vært helt avgjørende for å kunne fortsette prosjektet. Vi har fått midler gjennom departementet (BLD) / direktoratet (BufDir) til å utvide ordningen i Bergen og omegn. Vi søker midler andre steder for å utvide til andre deler av landet. Det neste som skjer er at Bergen kommune oppretter tre arbeidsplasser for personer med utviklingshemming ved et sykehjem. Det er en skikkelig god nyhet.

HELT MED er en modell for å skape gode arbeidsplasser i det ordinære arbeidsliv for personer med utviklingshemming. Når arbeidsplasser blir opprettet er det også nødvendig med god oppfølging. I Vejle kommune i Danmark har de tatt dette behovet på alvor, og vi inviterte dem til Norge for å dele sine erfaringer om hvilken oppfølging som må til for å lykkes. Danskenes erfaringer er gull verdt for jobbspesialistene som videreutvikler HELT MED modellen i Norge. 

Hotell Scandic Ørnen ligger like ved Bergen jernbanestasjon og har en bar på toppen med utsikt over fjellene og byen. De har som det tredje Scandic hotellet i Bergen bestemt seg for å ansette en person med utviklingshemming gjennom SORs HELT MED-prosjekt. Takk til Scandic, og takk til NAV Hordaland som muliggjør den oppfølgingen som skal til for å gjøre HELT MED til en suksess.

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har utarbeidet en innstilling til Stortinget om Stortingsmeldingen Nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet. Kirsti Bergstø fra SV oppfordrer regjeringen til å legge til rette for at de kreftene som jobber for HELT MED får hjelp og støtte til arbeidet med å få personer med utviklingshemming ut i det ordinære arbeidsliv.

Et av de viktige temaene som ble tatt opp på SOR konferansen BRA i livet var arbeid. Terje Olsen fra Nordlandsforskning pekte på at utviklingshemmede har sakket akterut på arbeidsfronten og at utviklingen de siste årene har gått i negativ retning. Han ser muligheter for at dette kan snu, men at vi da må tørre å tenke nytt. Blant annet trekker han frem SORs planer for en modell som skaper arbeidsplasser for personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv.