Ledige stillinger ved sykehjem i Bergen kommune

Ved fyllingsdalen sykehjem er det tre ledige HELT MED-jobber.
NB: Søknadsfristen er gått ut. Alle stillingene er besatt.

HELT MED handler om å inkludere mennesker med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv.
HELT MED-jobber er for mennesker med utviklingshemming som mottar uføretrygd.

Dersom du fyller disse vilkårene kan du søke på HELT MED-jobb.

Eksempel på arbeidsoppgaver:

Kjøkkenhjelp: tørke av bord, sette inn i og ta ut av oppvaskmaskin, lage i stand til ulike måltider, dekke på og rydde av bord, …

Renhold: tørke støv på avdelingen, støvsuge, vanne blomster, reie senger, rydde tøy, …

Beboerkontakt: gå tur med beboere, snakke med beboere, lese for eller lese sammen med beboere, følge beboere til og fra ulike aktiviteter (fysioterapi, fotpleie, frisør, etc), …

Vedlikehold/vaktmesteroppgaver: tømme boss, koste og rydde inne og ute, enkelt hagearbeid, hente og bringe post til avdelingen, rengjøre rullestoler og andre gå-hjelpemidler, …

 

Sykehjemmet har tre avdelinger, fordelt på tre ulike etasjer. Det skal ansettes en person på hver avdeling. Du søker stilling på sykehjemmet, så fordeler HELT MED på den avdelingen som passer.

 

Kvalifikasjonskrav

  • Du må være motivert for jobben
  • Du må møte i tide
  • Du må være god til å lytte
  • Du må være flink til å holde orden
  • Du må ha god personlig hygiene

 

Stillingsstørrelse: Det er ledig tre hele stillinger, men HELT MED vil kunne vurdere oppstart i redusert stilling (med mulighet for økning etter hvert). Du må oppgi i søknaden om du eventuelt ønsker redusert stillingsstørrelse.
 

Lønn: Du beholder din uføretrygd. I tillegg får du lønn av arbeidsgiver tilsvarende 20% av
tarifflønn (dette vil vanligvis utgjøre ca. 30 kroner pr time).

Søknadsfrist: Søknadsfristen er 20. september 2017.

 

SØKNADSFRISTEN HAR GÅTT UT
 

Det er bare mulig å søke elektronisk. Dersom du har spørsmål om stillingen eller hvordan du skal søke så kan du ringe: Jann Aasbak (mob.41443661) eller Steinar Løland (mob.95087296)

 

Oppstart: Stillingene er ledige fra 9. oktober 2017.
 

Den som er aktuell for jobben tilbys først en praksisperiode på fire uker før en endelig ansettelse. Du vil i praksisperioden motta et honorar fra HELT MED. Dato for ordinær ansettelse på sykehjemmet vil bli nærmere avtalt.

Les mer i denne brosjyren om det å jobbe på et sykehjem i Bergen kommune