Ledige stillinger Scandic Hotell i Bergen

Ved Scandic Bergen City og Scandic Neptun er det seks ledige HELT MED-jobber.
NB: Alle stillingene er besatt.

HELT MED handler om å inkludere mennesker med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv.
HELT MED skaffer jobb i det ordinære arbeidsliv til mennesker med utviklingshemming
HELT MED-jobber er for mennesker med utviklingshemming som mottar uføretrygd.

Dersom du fyller disse vilkårene kan du søke på HELT MED-jobb.

 

Eksempler på arbeidsoppgaver:

Kjøkken: Enklere oppgaver og daglige rutiner som å gjøre i stand mat til frokost og lunsj
Konferanseavdeling: Rigging av stoler og bord, rydding av kaffekopper ved pauser
Restaurantavdeling: Oppdekking, rydding, servering, skjenking av kaffe m.m
Vedlikehold: Rydding, vasking, spyling og forefallende arbeid

Du kan søke på den/de avdelinger du ønsker.

 

Kvalifikasjonskrav

  • Du må være motivert for jobben
  • Du må møte i tide
  • Du må være god til å lytte
  • Du må være flink til å holde orden
  • Du må ha god personlig hygiene

Stillingsstørrelse

Stillingene vil variere
mellom halv og full stilling.
Du må oppgi ønsket stillings-
størrelse i søknaden.
 

Lønn

Du beholder din uføretrygd.
I tillegg får du lønn av arbeids-
giver tilsvarende 20% av
tarifflønn (dette vil vanligvis
utgjøre ca 30 kroner pr time).

 

 

 

 

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 10. mars 2017.

Du vil finne søknadsskjema her på www.heltmed.no (Søknadsfristen har gått ut)
Det er bare mulig å søke elektronisk. Dersom du har spørsmål om stillingen eller måten du skal søke på, kan du ringe prosjektkoordinator
Jann Aasbak, tlf. 41 44 36 61 eller prosjektmedarbeider Steinar Løland, tlf. 95 08 72 96.

 

Oppstart

Stillingene er ledige fra 24. april 2017.
Den som er aktuell for jobben, tilbys en praksisperiode på fire uker før endelig ansettelse.
Du mottar et honorar fra HELT MED i praksisperioden.
Dato for oppstart i jobben avtales nærmere.

Les mer i denne brosjyren om å jobbe på Scandic hotell.