Ved hotell Scandic Bergen Airport (Kokstad) er det en (1) ledig HELT MED-jobb.

HELT MED handler om å inkludere mennesker med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv.
HELT MED-jobber er for mennesker med utviklingshemming som mottar uføretrygd.
Dersom du fyller disse vilkårene kan du søke på HELT MED-jobb.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

Enklere oppgaver og daglige rutiner som å forberede og gjøre i stand mat til frokost, lunsj og middag,
oppdekking, rydding, servering, skjenking av kaffe, tørke av bord, dekke på og rydde av bord, enkel
renhold, oppvask, påfylling av mat, enkel matproduksjon, osv.

Arbeidsoppgavene kan tilrettelegges ut fra arbeidstakers interesser, evner og kapasitet.

Du søker stilling på hotell Scandic Bergen Airport, kjøkkenavdeling.

Kvalifikasjonskrav
  • Du må være motivert for jobben
  • Du må møte i tide
  • Du må være god til å lytte
  • Du må være flink til å holde orden
  • Du må ha god personlig hygiene

Stillingsstørrelse
Det er ledig en 60% stilling.
Det vil kunne være mulighet
for økning av stillingsstørrelse
etter hvert.
 

Lønn
Du beholder din uføretrygd.
I tillegg får du lønn av arbeids-
giver tilsvarende 20% av
tarifflønn (dette vil vanligvis
utgjøre ca 30 kroner pr time).

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. april 2018
Du finner søknadsskjema her på www.heltmed.no.

Det er bare mulig å søke elektronisk.

Dersom du har spørsmål om stillingen eller hvordan du skal søke så kan du ringe:
Ørjan Hinna (97172460), Jann Aasbak (41443661)

 

Oppstart

Stillingene er ledige fra 30. april 2018

Den som er aktuell for jobben tilbys først en praksisperiode på fire uker før en endelig ansettelse.

Du vil i praksisperioden motta et honorar fra HELT MED. Dato for ordinær ansettelse på hotellet vil
bli nærmere avtalt.

Les mer i denne brosjyren om det å jobbe ved et Scandic hotell.