HELT MED handler om å inkludere mennesker med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv.
HELT MED-jobber er for mennesker med utviklingshemming som mottar uføretrygd.
Dersom du fyller disse vilkårene kan du søke på HELT MED-jobb.

I samarbeid med Toma Facility Services AS lyser vi ut tre (3) HELT MED-jobber.

 

Stilling 1
Toma avd. Nøstegaten 58
Kantinemedarbeider (70-100%).
Stilling 2
Toma avd. Skipsbyggerhallen
Kantinemedarbeider (70-100%).

Stilling 3
Toma avd. Fantoftveien 14
Kantinemedarbeider (60-80%).
 

  • Arbeidsoppgavene er i hovedsak renhold, oppvask, påfylling av mat, enkel matproduksjon og påfylling av kaffemaskiner.
  • Arbeidstaker må regne med enkelte arbeidsdager på ettermiddag- og kveldstid, og i perioder jobbe på to andre arbeidssteder i nærheten.
  • Arbeidsoppgavene kan tilrettelegges ut fra arbeidstakers interesser, evner og kapasitet.

 

Du søker stilling hos Toma Facility Services AS som kantinemedarbeider. Det er ledig tre (3) stillinger på
tre ulike avdelinger. Du må oppgi i søknaden hvilken stilling, stillingsstørrelse og avdeling du søker på.
 

Kvalifikasjonskrav
• Du må være motivert for jobben
• Du må møte i tide
• Du må være god til å lytte
• Du må være flink til å holde orden
• Du må ha god personlig hygiene

Stillingsstørrelse
Arbeidsgiver og HELT MED
ønsker arbeidstakere i størst
mulig stillingsstørrelse.


 

 

Lønn
Du beholder din uføretrygd.
I tillegg får du lønn av arbeidsgiver
tilsvarende 20% av
tarifflønn (dette vil vanligvis
utgjøre ca 30 kroner pr time).

 

 

Søknadsfrist: Søknadsfristen er 14. januar 2018. Du finner søknadsskjema her på www.heltmed.no. (SØKNADSFRISTEN HAR GÅTT UT)

Det er bare mulig å søke elektronisk. Dersom du har spørsmål om stillingen eller hvordan du skal søke kan du ringe: Jann Aasbak (41443661), Steinar Løland (95087296) eller Ørjan Hinna (97172460).

Oppstart
Stillingene er ledige fra 5.februar 2018.

Den som er aktuell for jobben tilbys først en praksisperiode på fire uker før en endelig ansettelse.

Du vil i praksisperioden motta et honorar fra HELT MED. Dato for ordinær ansettelse hos TOMA vil bli nærmere avtalt.

 

Les mer i denne brosjyren om det å jobbe ved TOMA.