8 ansatt på tre Scandic hotell i Bergen!
10 personer med utviklingshemming fikk prøve seg i arbeidspraksis ved tre Scandic hotell i Bergen, og hele 8 av dem fikk fast ansettelse. Disse er definitivt en berikelse for Scandic hotellene, og ikke minst betyr det enormt mye for de dyktige og arbeidsomme personene med utviklingshemming som har begynt i disse jobbene. Det vil om kort tid lyses ut tre stillinger for personer med utviklingshemming ved Fyllingsdalen sykehjem.

 

HELT MED er et prosjekt som handler om å få flere mennesker med utviklingshemning ut i arbeidslivet. HELT MED er inspirert av KLAP i Danmark, som har resultert i at mer enn 2.000 personer med kognitive funksjonsnedsettelser har fått jobb i det ordinære arbeidsliv, hvorav ca 70 % har utviklingshemming.

I 2016 utvikler vi en modell tilpasset norske forhold, med klare mål om å få mennesker med utviklingshemming ut i det ordinære arbeidslivet.

I 2017 starter vi arbeidet med å etablere arbeidsplasser i Norge, for personer med utviklingshemning. Ved tilstrekkelig finansiering kan vi gjennom HELT MED bidra til et betydelig antall nye arbeidsplasser for målgruppen årlig.

Kontrakter og avtaler utarbeides i nært samarbeid med fagforeninger. Det er etablert et godt samarbeid med LO sentralt, FO, Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og kontor. Vi er også avhengig av samarbeid med NAV for å kunne stille opp med tilstrekkelig oppfølging. Det gode samarbeidet med NAV Hordaland gjør at vi kan fortsette å etablere jobber for personer med utviklingshemming både i Bergen og andre steder i Hordaland. Vi jobber for å utvide ordningen til andre deler av landet.

 

Logoene til Helt med's samarbeidspartnere


HELT MED har mottatt økonomisk støtte fra Extrastiftelsen for å utvikle modellen i 2016, og fra GC Rieber fondene i 2017 og Bufdir i 2017-2019 for å etablere de første arbeidsplassene i Bergen og nærmeste omegn.

Det arbeides med å sikre finansiering for å utvide omfanget og aktivitetene, slik at det kan etableres mange arbeidsplasser for personer med utviklingshemming på hotell, i butikker, spisesteder, barnehager, sykehjem og så videre i hele landet.